Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Archív

Liturgický prehľad na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 10. VIII. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka; sviatok Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + kňaz Ján Piškanin Utorok 11. VIII. Sv. Kláry, panny; spomienka Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Ľubomíry Dzurkovej Streda 12. VIII.   Sv. Anna 7.30 hod Sv. omša BP […]

Publikované 9 August, 2020 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 3. VIII.   Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Heleny Gnipovej – 92.r. Utorok 4. VIII. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Oľgy Gutterovej za obr. Bohuzn. Streda 5. VIII. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme […]

Publikované 1 August, 2020 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 27. VII. Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Tomáša a Filipa Kminiakových Utorok 28. VII.   Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Anny Rebičovej – 25.r. Streda 29. VII. Sv. Marty; spomienka Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + […]

Publikované 25 Júl, 2020 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 20. VII. Deň modlitieb a pôstu za zomrelých farníkov Farský kostol 17.15 hod Sv. ruženec –Bratstvo sv. ruženca     18.00 hod  Sv. omša + Novéna  BP Eliáša Krídlu      Procesia na cintorín   Utorok 21. VII.   Farský kostol 17.15 hod Sv. ruženec […]

Publikované 18 Júl, 2020 v rubrike Novinky