Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Insígnie farnosti

Erb Rímskokatolíckej Farnosti sv. Joachima a Anny Dlhé nad Cirochou

erb

Popis erbu

V červenom štíte nad červenou strieborno šikmo mrežovanou pažiťou zlatý kalich prevýšený strieborným baránkom v zlatej zbroji so striebornou zástavou, s červeným krížom, na zlatej tyči, ktorému z boku do kalicha stekajú zlaté kvapky. Kalich po stranách sprevádzajú dva privrátené strieborné holuby v zlatej zbroji, so zlatým nimbusom okolo hlavy. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Erb farnosti vychádza z podoby historickej pečate farnosti, známej z listiny z roku 1846. V pôvodnej pečati sú zmenené dve neznáme postavy za dva holuby, symboly sv. Joachima a Anny, ktorým je farnosť zasvätená. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

 

Autor heraldického návrhu a kresby: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Erb schválil dňa 28/V/2018 v Nitre heraldický konzultor KBS doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 

 

Zástavy Rímskokatolíckej Farnosti sv. Joachima a Anny Dlhé nad Cirochou