Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Rozpis služieb

Rozpis pre spievanie žalmov od  19.05.2024

19.05.2024 – Zoslanie Ducha Svätého

Michal Kováč

Jozef Polačko

26.05.2024 – Najsv. Trojice

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

30.05.2024 – Božie Telo

Jozef Polačko

Michal Kováč

 02.06.2024 – 9. Nedeľa v Cezročnom období

Patrícia Piškaninová
Jozef Polačko

 07.06.2024 – Najsv. Srdce Ježišovo

  09.06.2024 – 10. Nedeľa v Cezročnom období

 16.06.2024 – 11. Nedeľa v Cezročnom období

 

 

 

Rozpis na upratovanie kostola

vždy v sobotu po sv. omši
Dátum Meno
18.05.2024 Kušnirová Magdaléna 617/66
Lelková Alžbeta 132/25
Lelková Bibiana 221/121
Lelková Eva 640/76
Lelková Mária 288/183
25.05.2024

 

Lelková Mária 377/64
Lelková Mária 370/150
Lelková Mária 376/68
Lelková Miroslava 525/247
Lelková Veronika 426/23
01.06.2024 Leňková Valéria 168/59
Lučková Martina 251/28
Lučková Viktória 251/28
Lukáčová Adela 382/44
Lukáčová Anna 279/100
08.06.2024 Lukáčová Katarína 382/44
Ľochová Anna 564/48
Makarová Viera 512/45
Makovcová Anna 320/10
Makovcová Karin 320/10
15.06.2024

 

Mažeriková Agáta 208/101
Mesarošová Eva 626/8
Mesarošová Ingrida 472/39
Mesarošová Mária 7/35
Mesarošová Mária 612/36
22.06.2024 Mesarošová Valéria 429/9
Michalková Jozefína 330/209
Michrinová Erika 518/24
Miková Anna 486/108
Miková Antónia 486/108
28.06.2024 Mikulová Mária 560/18
Milčíková Mária 135/33
Mišenková Mária 453/140
Miškaninová Anna 236/11
Morťaniková Katarína 56/4
06.07.2024 Morťaniková Lucia 480/43
Nemčíková Jarmila 557/279
Nemčíková Zuzana 634/44
Nináčová Andrea 481/19
Ondiková Eva 100/2
13.07.2024 Pastýrová Jana 638/17
Pastýrová Jarmila 580/9
Pavlovčinová Mária 388/24
Petričová Lucia 249/44
Petríková Andrea 75/5
20.07.2024 Petríková Anna 559/5
Petríková Lucia 621/31
Petríková Mária 479/46
Petrová Andrea 616/18
Petrová Anna 277/163