Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Rozpis služieb

Rozpis pre spievanie žalmov od  16. 01. do 20.2.2022

  16.01.2022 – 2. Nedeľa v Cezročnom období

 Júlia Krivjanská

 Jozef Polačko

  23.01.2022 – 3. Nedeľa v Cezročnom období

 Michal Kováč

  30.01.2022 – 4. Nedeľa v Cezročnom období

 Júlia Krivjanská

 Jozef Polačko

  06.02.2022 – 5. Nedeľa v Cezročnom období

 Michal Kováč

  13.02.2022 – 6. Nedeľa v Cezročnom období

 Júlia Krivjanská

 Jozef Polačko

  20.02.2022 – 7. Nedeľa v Cezročnom období

 Michal Kováč

 

 

 

Rozpis na upratovanie kostola

vždy v sobotu po sv. omši
Dátum Meno
 23.12.2021 Lelková Mária 288/183
Lelková Mária 377/64
Lelková Mária 370/150
Lelková Mária 376/68
Lelková Lucia 426/23
 

31.12.2021

Lelková Veronika 426/23
Lelková Lucia 525/247
Lelková Mária 376/68
Leňková Valéria 293/191
Lučková Martina 251/28
08.01.2022 Lukáčová Anna 279/100
Lukáčová Katarína 382/44
Lukáčová Adela 382/44
Ľochová Anna 564/48
Makarová Viera 512/45
15.01.2022 Makovcová Anna 320/10
Mažeriková Agáta 208/101
Mesarošová Mária 7/35
Mesarošová Monika 546/10
Mesarošová Eva 626/8
22.01.2022 Mesarošová Mária 612/36
Mesarošová Ingrida 472/39
Mesarošová Michaela 626/8
Mesarošová Ingrid 472/39
Michalková Jozefína 330/209
29.01.2022 Michrinová Erika 518/24
Miková Anna 486/108
Mikulová Mária 560/18
Mikulová Mária 560/18
Milčíková Mária 135/33
05.02.2022 Mišenková Mária 453/140
Miškaninová Anna 236/11
Morťaniková Lucia 480/43
Morťaniková Katarína 56/4
Nemčíková Jarmila 557/279
12.02.2022 Nemčíková Zuzana 634/44
Ondiková Eva 100/2
Pastýrová Jarmila 580/9
Pastýrová Jana 580/9
Pavlovčínová Mária 388/24
19.02.2022 Petríková Mária 479/46
Petríková Anna 559/5
Petríková Andrea 75/5
Petríková Lucia 621/31
Petrová Lýdia 165/53