Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Rozpis služieb

Rozpis pre spievanie žalmov od  08.05.2022

 12.06.2022 –  Najsvätejšia Trojica

 Michal Kováč

 Patrícia Piškaninová

16.06.2022 – Najsvätejšie Kristovo telo a krv

 Júlia Krivjanská

 Jozef Polačko

 19.06.2022 – 12. Nedeľa v cezročnom období

 Patrícia Piškaninová

 Michal Kováč

 26.06.2022 – 13. Nedeľa v cezročnom období

 Júlia Krivjanská

 Jozef Polačko

  29.06.2022 –  Sv. Peter a Pavol

 Michal Kováč 

 Patrícia Piškaninová

  03.07.2022 – 14. Nedeľa v cezročnom období

 Júlia Krivjanská

 Jozef Polačko

 

 

 

Rozpis na upratovanie kostola

vždy v sobotu po sv. omši
Dátum Meno
18.06.2022 Vantárová Lenka 476/31
Vitkovičová Miroslava 492/22
Vitkovičová Miriam 492/22
Vojtko Viktória 542/301
Vološinová Mária 173/67
 

25.06.2022

Vološinová Mária 173/67
Vozárová Daniela 61/19
Zuščáková Magdaléna 292/189
Antoľáková Mária 390/20
Bednárová Magdaléna 139/41
02.07.2022 Behúnová Kristína 176/73
Beňová Jana 96/13
Bindzárová Daniela 76/7
Bindzárová Daniela 76/7
Bocková Jana 138/37
09.07.2022 Bončíková Eva 338/223
Bončíková Viktória 304/56
Bončíková Tamara 304/56
Bončíková Iveta 558/269
Bončíková Jana 603/1
16.07.2022

 

Bončíková Jana 371/86
Bončíková Adriana 304/56
Bončíková Anna 531/16
Božidarová Katarína 613/1
Božidarová Renáta 579/14
23.07.2022 Božidarová Martina 579/14
Božidarová Karin 613/1
Brudňaková Anna 207/99
Bruteničová Františka 145/19
Burdová Marta 285/104
30.07.2022 Burdová Mária 549/144
Burdová Valéria 536/7
Burdová Anna 427/25
Burdová Ľubica 491/2
Burdová Mária 242/23
06.08.2022 Burdová Ľubica 174/69
Burdová Slávka 3/37
Burdová Jana 296/197
Burdová Zuzana 427/25
Burdová Adriána 174/69
13.08.2022 Burdová Alexandra 242/23
Buriková Jana 458/5
Buriková Katarína 260/137
Buriková Denisa 578/8
Buriková Erika 598/2