Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Kňazi vo farnosti

okolo 1333             Laurentius

okolo 1700             Andrej Cibulský

1725 – 1727           Tomáš Krizsak

1727 – 1744           Andrej Simkay

1744 – 1760           Štefan Rehorovszky (†1760)

1760 – 1771           Jakub Moyses (*1730 – †1771 je pochovaný v krypte kostola)

1771 – 1778           Michal Schluchten (†1778) dal postaviť oltár Panny Márie

1778 – 1782           Ján Mozoli (†1782) zároveň bol dekanom Humenského dekanátu

1782 – 1805           Alexander Almásy (†1805)

1805                         od 17. februára do 21. apríla spravovali Dlžanskú farnosť Humenskí kapláni Matúš Guth a Martin Jarabin

1805 – 1845          Ján Spavelko (*1775 – †1845), humenský prodekan, čestný kanonik

1845 – 1861           Ján Rakovszky (*1800 – †1861), ako novokňaz bol v Dlhom kaplánom

1861 – 1876          Ján Pusztay (*1814 – †1898)

1876 – 1898          Andrej Hamorszky (*1828 – †1898)

1898                       Alexander Uhrinovič – dočasný správca farnosti do 15. apríla

1898 – 1906          Augustin Hornyák (*1862 – †1906)

1907 – 1926          Viktor Székey (*1860 – †1926) je pochovaný na hornom cintoríne. Bol prodekanom humenského dekanátu. Pred                                                                                                             príchodom do Dlhého bol vicerektorom  kňazského seminára.

1926 – 1927          Robert Miko dočasný správca farnosti do 1. sept. 1927

1927 – 1944          Štefan Fillya (*1881 – †1968) zároveň humenský dekan. Z Dlhého odišiel počas II. svetovej vojny do rodných Spišských                                                                                               Vlach.

1945 – 1995          Ján Tomko (*1912 – † 13. 4. 1996), od r. 1992 kaplán  Miroslav Gabzdil, po ňom Martin Harčár, Jozef Hvišč

1995 – 1999          Štefan Farkaš, kaplán Jaroslav Klič

1999 – 2003          Marko Makai (*11. 7. 1972 – † 24. 11. 2013), kaplán Andrej Spišiak

2003 – 2006          František Dudo, kaplán Slavomír Bakoň

2006 – 2011           Milan Balica   ( * 6. 6. 1947 – † 7. 11. 2012)  od 1.9.2011 do 31.10.2012 výpomocný duchovný

01.09.2011  – 30.06.2021        Michal Paľovčík

01.07.2021                                 Bartolomej Salanci