Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Zomrelí

V roku 2024 nás predišli do večnosti:

Stanislav Lelko (75)

Ján Burda (71)

František Štrnastek (72)

Mikuláš Petrik (92)

Milan Blicha (69)

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.

Rok 2023

Michal Tomčič (81)
Alžbeta Bindzárová (91)
Magdaléna Bednárová (56)
Jozef Lelko (83)
Verona Nemčíková (82)
Helena Stašková (90)
Vincent Solomej (61)
Anna Fencáková (82)
Vladimír Piškanin (59)
Jozef Gajdoš (58)
Eva Kováčová (63)
Štefan Kováč (80)
Michal Gazda (88)
Mária Mikulová (86)
František Hančarik (47)
Helena Kociková (67)
Mária Kriváková (89)
Jozef Šalacha (71)

Rok 2022

Pavol Burda (77)

Mária Buričinová (93)

Katarína Burdová (86)

Helena Gnipová (93)

Anna Šoltésová (94)

Štefan Šutay (84)

Jozef Rajňak (50)

Anna Gnipová (65)

Ján Repko (90)

Milan Gutter (74)

Marián Džugan (50)

Ján Petrík (97)

Mária Petríková (88)

Dušan Kohut (59)

Pavel Mesároš (82)

Štefan Veľas (58)

Helena Gnipová (79)

Cecília Gazdová (72)

Jozefína Krivjančinová (84)

Kňaz Vincent Burda (71)

Jozef Kočmaroš (76)

Margita Gazdová (81)

 

Rok 2021

 1. Paulína Burdová † 10.01.2021 (79)
 2. Eva Telváková † .01.2021 (64)
 3. Margita Piškaninová † 25.01.2021 (79)
 4. Jozef Treščák † 03.03.2021 (54)
 5. Jozefína Burdová † 04.03.2021 (73)
 6. Milka Dugová † 18.03.2021 (73)
 7. Rozália Treščáková † 31.03.2021 (78)
 8. Marek Barát † 04.04.2021 (46)
 9. František Bončík † 06.04.2021 (79)
 10. Ján Hančarik † 13.04.2021 (98)
 11. Milan Burda † 05.05.2021 (61)
 12. Jozef Burda † 07.05.2021 (65)
 13. Margita Pastýrová † 10.05.2021 (83)
 14. Helena Gajdošová (89)
 15. Mária Vudmasková (60)
 16. Helena Lelková (92)
 17. Pavol Burda (75)
 18. Margita Havrilčáková (80)
 19. Šimon (55)
 20. Michal Petrík (80)
 21. Helena Kočmarošová (77)
 22. Ján Lelko (66)
 23. Ján Tomčič (68)
 24. Peter Barát (69)
 25. Anna Hašuľová (78)
 26. Pavlína Stašková (78)
 27. Ján Staško (81)
 28. Agáta Barátová (70)
 29. Jozef Petrík (90)
 30. Jozefína Dzurková (84)
 31. Mária Kováčová (85)
 32. Michal Piškanin (89)
 33. Rok 2020
   1. Veronika Bončíková † 15.01.2020 (83)

   2. Pavlina Piškaninová † 05.02.2020 (82)

  1. Michal Mihalčo † 27.02.2020 (70)

  2. Andrej Pavlovčin † 08.06.2020 (80)

  3. Terézia Michaličková † 14.06.2020 (80)

  4. Jozef Koštychač † 15.06.2020 (76)

  5. Jozef Poľačko † 16.07.2020 (68)

  6. Anna Fratriková † 22.08.2020 (59)

  7. Anna Polačková † 06.09.2020 (80)

  8. Michal Kohút † 10.09.2020 (73)

  9. Oľga Gutterová † 17.10.2020 (70)

  10. Mária Sivčová † 01.11.2020 (93)

  11. Andrej Čus † 25.11.2020 (98)

  12. Andrej Havrilčák † 02.12.2020 (85)

  13. Milan Michrina † 08.12.2020 (73)

  14. František Fencák † 11.12.2020 (82)

  15. Michalko † 12.12.2020 (xx)

  16. Jozef Lelko † 12.2020 (71)

   


   

  Rok 2019

   1. Margita Savkaničová † 23.01.2019 (77)
   2. Július Telvák † 31.01.2019 (66)
   3. Andrej Čus † 02.02.2019 (66)
   4. Ján Piškanin † 21.02.2019 (70)
   5. Ján Juro † 24.02.2019 (67)
   6. Peter Bednár † 16.03.2019 (31)
   7. kňaz Ján Gnip † 28.03.2019 (59)
   8. Margita Burdová † 04.05.2019 (76)
   9. Pavlína Kováčová † 03.07.2019 (84)
   10. Anna Feňová † 03.08.2019 (98)
   11. Helena Poľačková † 20.08.2019 (91)
   12. Veronika Petriková † 16.10.2019 (92)
   13. Ján Kováč † 24.10.2019 (63)
   14. Jozef Gnip † 27.10.2019 (79)
   15. Helena Krajníková † 17.11.2019 (85)
   16. Jarmila Polačková † 25.11.2019 (47)
   17. Jozef Petrik † 02.12.2019 (70)

  Rok 2018

   1. Pavlína Petrová † 15.01.2018 (81)
   2. Michal Antoľák † 20.01.2018 (87)
   3. Alžbeta Božidarová † 21.01.2018 (67)
   4. Ján Piškanin † 05.02.2018 (86)
   5. Vavrinec Ivan † 11.02.2018 (75)
   6. Mária Mesarošová † 11.03.2018 (63)
   7. František Kohút † 19.03.2018 (74)
   8. Ján Petro † 20.03.2018 (92)
   9. Alojz Hoľko † 26.03.2018 (78)
   10. Margita Lelková † 06.05.2018 (75)
   11. Mária Cibulová † 21.05.2018 (57)
   12. František Šoltes † 16.06.2018 (57)
   13. Mikuláš Hajdu † 17.06.2018 (43)
   14. František Burda † 06.07.2018 (78)
   15. Helena Pavlovčinová † 14.07.2018 (91)
   16. Paulína Telváková † 27.07.2018 (84)
   17. Jozefína Burdová † 30.07.2018 (68)
   18. Jozef Fencak † 23.08.2018 (85)
   19. Jozef Harvan † 01.09.2018 (86)
   20. Anna Dzurikaninová † 13.10.2018 (66)
   21. Fridolín Svašik † 20.10.2018 (66)
   22. Mária Šutayová † 07.11.2018 (83)
   23. Ján Kohút † 22.11.2018 (74)
   24. František Hrin † 17.12.2018 (28)/li>