Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Zomrelí

V roku 2019 nás predišli do večnosti:

Margita Savkaničová † 23.01.2019 (77)

Július Telvák † 31.01.2019 (66)

Andrej Čus † 02.02.2019 (66)

Ján Piškanin † 21.02.2019 (70)

Ján Juro † 24.02.2019 (67)

Peter Bednár † 16.03.2019 (31)

kňaz Ján Gnip † 28.03.2019 (59)

Margita Burdová † 04.05.2019 (76)

Pavlína Kováčová † 03.07.2019 (84)

Anna Feňová † 03.08.2019 (98)

Helena Poľačková † 20.08.2019 (91)

Veronika Petriková † 16.10.2019 (92)

Ján Kováč † 24.10.2019 (63)

Jozef Gnip † 27.10.2019 (79)

Helena Krajníková † 18.11.2019 (85)

Jarmila Polačková † 25.11.2019 (47)

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.

 


Rok 2018

  1. Pavlína Petrová † 15.01.2018 (81)
 1. Michal Antoľák † 20.01.2018 (87)
 2. Alžbeta Božidarová † 21.01.2018 (67)
 3. Ján Piškanin † 05.02.2018 (86)
 4. Vavrinec Ivan † 11.02.2018 (75)
 5. Mária Mesarošová † 11.03.2018 (63)
 6. František Kohút † 19.03.2018 (74)
 7. Ján Petro † 20.03.2018 (92)
 8. Alojz Hoľko † 26.03.2018 (78)
 9. Margita Lelková † 06.05.2018 (75)
 10. Mária Cibulová † 21.05.2018 (57)
 11. František Šoltes † 16.06.2018 (57)
 12. Mikuláš Hajdu † 17.06.2018 (43)
 13. František Burda † 06.07.2018 (78)
 14. Helena Pavlovčinová † 14.07.2018 (91)
 15. Paulína Telváková † 27.07.2018 (84)
 16. Jozefína Burdová † 30.07.2018 (68)
 17. Jozef Fencak † 23.08.2018 (85)
 18. Jozef Harvan † 01.09.2018 (86)
 19. Anna Dzurikaninová † 13.10.2018 (66)
 20. Fridolín Svašik † 20.10.2018 (66)
 21. Mária Šutayová † 07.11.2018 (83)
 22. Ján Kohút † 22.11.2018 (74)
 23. František Hrin † 17.12.2018 (28)

Rok 2017

 1. Štefan Gumenický † 01.01.2017 (41)
 2. Ján Ivan † 13.01.2017 (69)
 3. Jozef Treščák † 17.01.2017 (77)
 4. Mária Krivjanská † 26.01.2017 (77)
 5. Michal Solomej † 29.01.2017 (81)
 6. Michal Krivjančin † 22.02.2017 (60)
 7. Anna Petríková † 27.02.2017 (86)
 8. Anna Lelková † 03.03.2017 (91)
 9. Alžbeta Božidarová † 23.03.2017 (86)
 10. Jarmila Hašuľová † 27.03.2017 (64)
 11. Ján Radoňák † 04.04.2017 (83)
 12. Ján Lelko † 16.04.2017 (63)
 13. Edita Psárová † 15.05.2017 (56)
 14. Ladislav Marinič † 14.07.2017 (50)
 15. Mária Butalová † 17.07.2017 (90)
 16. Mária Knižová † 29.07.2017 (51)
 17. Michal Kováč † 20.08.2017 (63)
 18. Paulína Kováčová † 03.09.2017 (84)
 19. Helena Skvašiková † 04.09.2017 (86)
 20. Ján Polačko † 20.09.2017 (75)
 21. Jozef Onderčin † 21.09.2017 (66)
 22. Michal Mikula † 22.09.2017 (77)
 23. Milan Šepeľa † 16.10.2017 (58)
 24. Milan Savka † 02.11.2017 (70)
 25. Margita Lelková † 10.11.2017 (79)
 26. Michal Valkovič † 11.11.2017 (89)
 27. Štefan Kunc † 14.11.2017 (61)
 28. Michal Mesaroš † 11.12.2017 (57)

 

Rok 2016

 1. Helena Gazdová † 06.01.2016 (71)
 2. Anna Gutterová † 27.01.2016 (69)
 3. Mária Mariničová † 21.02.2016 (77)
 4. Mária Burdová † 27.03.2016 (91)
 5. Margita Burdová † 20.04.2016 (67)
 6. Anna Burdová † 01.06.2016 (81)
 7. Anna Brudňáková † 25.06.2016 (90)
 8. Ján Kováč † 12.07.2016 (78)
 9. Mária Gnipová † 26.07.2016 (65)
 10. Andrej Dzurko † 16.08.2016 (92)
 11. Paula Demeterová † 30.09.2016 (72)
 12. Michal Petro † 15.10.2016 (81)
 13. Alžbeta Sninčáková † 08.12.2016 (91)
 14. Anna Gutterová † 13.12.2016 (50)
 15. Anna Božidarová † 22.12.2016 (91)

Rok 2015

 1. Anna Gazdová † 25.01.2015 (82)
 2. František Božidar † 25.01.2015 (59)
 3. Pavol Polačko † 19.02.2015 (84)
 4. Ján Furster † 02.03.2015 (59)
 5. Pavlína Muchová † 05.03.2015 (80)
 6. Anna Kováčová † 06.03.2015 (91)
 7. Anna Petríková † 02.04.2015 (93)
 8. Jozef Hančarik † 09.04.2015 (82)
 9. Mária Buričinová † 25.04.2015 (93)
 10. Štefan Piškanin † 20.05.2015 (80)
 11. Mária Piškaninová † 09.06.2015 (90)
 12. Viliam Popik † 13.06.2015 (79)
 13. Pavol Burda † 13.06.2015 (72)
 14. Zuzana Tomášová † 25.06.2015 (93)
 15. Helena Burdová † 02.07.2015 (87)
 16. Ján Šajnovský † 12.07.2015 (82)
 17. Ladislav Ištok † 20.08.2015 (48)
 18. Robert Buričin † 27.08.2015 (65)
 19. Anna Psárová † 25.10.2015 (89)
 20. Ján Džugan † 15.11.2015 (65)
 21. František Piškanin † 20.11.2015 (64)
 22. Jozef Junák † 27.11.2015 (62)
 23. Alžbeta Mesarošová † 28.12.2015 (91)

Rok 2014

 1. Helena Gnipová † 03.01.2014 (86)
 2. Anna Kováčová † 04.02.2014 (80)
 3. Jozef Saksun † 16.03.2014 (62)
 4. Ján Skvašik † 17.04.2014 (84)
 5. Štefan Budaj † 07.05.2014 (67)
 6. Anna Jurová † 17.05.2014 (88)
 7. Michal Ivan † 21.05.2014 (78)
 8. Ján Burda † 30.05.2014 (65)
 9. Ján Hančarik † 03.06.2014 (78)
 10. Ján Petrík † 13.06.2014 (87)
 11. Andrej Harakaľ † 22.06.2014 (81)
 12. Andrej Burda † 17.07.2014 (80)
 13. Andrej Butala † 29.07.2014 (88)
 14. Mária Stašková † 05.08.2014 (54)
 15. Štefan Kohút † 08.08.2014 (79)
 16. Michal Kováč † 14.09.2014 (89)
 17. Vincent Gnip † 23.09.2014 (53)
 18. Zdena Telváková † 20.10.2014 (63)
 19. Magdaléna Petričová † 27.10.2014 (56)
 20. Anna Polačková † 21.11.2014 (80)
 21. Vincent Hašuľ † 25.11.2014 (64)
 22. Mária Ondušová † 06.12.2014 (90)
 23. Ján Marinič † 09.12.2014 (83)
 24. Michal Koťo † 21.12.2014 (85)
 25. Štefan Burda † 24.12.2014 (68)
 26. Ján Polačko † 25.12.2014 (83)
 27. MUDr. Jozef Dzurko † 28.12.2014 (81)

Rok 2013

 1. Lýdia Pavlovčinová † 15.01.2013 (52)
 2. Michal Lelko † 14.02.2013 (78)
 3. Helena Kuncová † 24.02.2013 (83)
 4. Helena Bončiková † 15.03.2013 (86)
 5. Andrej Mesaroš † 23.03.2013 (92)
 6. Andrej Hrin † 19.04.2013 (81)
 7. Alžbeta Kohútová † 23.04.2013 (90)
 8. Alžbeta Vašková † 26.04.2013 (93)
 9. Jozefína Piškaninová † 28.04.2013 (65)
 10. Štefan Gumenický † 19.07.2013 (60)
 11. Helena Janušová † 17.08.2013 (84)
 12. Milan Harakaľ † 26.08.2013 (51)
 13. Jozef Bončik † 28.08.2013 (37)
 14. Ján Čus † 02.09.2013 (64)
 15. Anna Solomejová † 04.09.2013 (71)
 16. Anna Holpová † 24.09.2013 (81)
 17. Jozef Gnip † 25.09.2013 (88)
 18. Anna Lelková † 16.10.2013 (91)
 19. Jana Šepeľová † 25.11.2013 (31)
 20. Michal Piškanin † 16.12.2013 (59)
 21. Alžbeta Nemčiková † 25.12.2013 (101)
 22. Barbora Demeterová † 27.12.2013 (88)

Rok 2012

 1. Marián Sabo † 02.01.2012 (43)
 2. Alžbeta Lelková † 05.01.2012 (85)
 3. Anna Solomejová † 06.01.2012 (82)
 4. Ján Kohút † 14.01.2012 (79)
 5. Mária Mesarošová † 08.02.2012 (61)
 6. Anna Čusová † 15.03.2012 (80)
 7. Jozef Bončík † 29.04.2012 (88)
 8. Mária Fencáková † 01.05.2012 (82)
 9. Mária Bončíková † 03.05.2012 (68)
 10. Michal Piškanin † 04.05.2012 (71)
 11. Andrej Gazda † 18.05.2012 (83)
 12. Anna Ondušová † 20.06.2012 (88)
 13. Mária Buričinová † 14.07.2012 (88)
 14. Mária Vitkovičová † 10.08.2012 (91)
 15. Anna Kohutová † 30.08.2012 (91)
 16. Barbora Gazdovᆠ03.09.2012 (68)
 17. Anna Petrová † 03.09.2012 (89)
 18. Mária Rajňaková † 05.09.2012 (79)
 19. Emília Lelková † 04.10.2012 (63)
 20. Jozef Skvašik † 02.11.2012 (71)
 21. Milan Jenčo † 11.11.2012 (65)
 22. Helena Piškaninová † 16.11.2012 (84)
 23. Pavlína Dzurková † 16.11.2012 (72)
 24. Anna Repková † 1.12.2012 (84)
 25. Helena Knížová † 08.12.2012 (81)
 26. Štefan Polačko † 21.12.2012 (58)

Rok 2011

 1. Helena Harakaľová † 14.01.2011 (74)
 2. Zuzana Gnipová † 15.01.2011 (79)
 3. Michal Kohut † 29.01.2011 (73)
 4. Štefan Gazda † 19.02.2011 (65)
 5. Anna Hančariková † 21.02.2011 (80)
 6. Michal Piškanin † 24.02.2011 (83)
 7. Anna Demeterová † 17.03.2011 (88)
 8. Andrej Repko † 04.04.2011 (58)
 9. Jozef Petrík † 10.04.2011 (79)
 10. Jozefína Havriliková † 15.04.2011 (72)
 11. Jozef Močkovsky † 11.05.2011 (67)
 12. Michal Harakaľ † 18.05.2011 (79)
 13. Ján Burda † 06.06.2011 (79)
 14. Mikuláš Morťanik † 10.06.2011 (58)
 15. Michal Pastyr † 25.07.2011 (77)
 16. Michal Šimon † 21.09.2011 (103)
 17. Mária Savková † 29.10.2011 (86)
 18. Anna Burdová † 31.10.2011 (88)
 19. Jozef Piškanin † 01.11.2011 (61)
 20. Jozef Kocik † 04.11.2011 (35)
 21. Mária Šepeľová † .12.2011 (83)

Rok 2010

 1. Ján Antoľák † 01.01.2010
 2. Vincent Fencák † 14.01.2010
 3. Ján Polačko †26.01.2010
 4. Michal Božidar † 10.02.2010
 5. Ján Mucha † 11.02.2010
 6. Anna Burdová † 07.03.2010
 7. Štefan Polačko † 07.03.2010
 8. Mária Kohútová † 31.03.2010
 9. Štefan Miko † 21.04.2010
 10. Andrej Polačko † 05.05.2010
 11. Anna Antoľáková † 02.06.2010
 12. Alžbeta Skvašiková † 09.06.2010
 13. Mária Šoltésová † 24.06.2010
 14. Andrej Lelko † 26.06.2010
 15. Ján Bončik † 25.07.2010
 16. František Piškanin † 14.08.2010
 17. Jana Petríková † 01.10.2010
 18. Ing. Jan Petrík † 05.10.2010
 19. Mária Krivjanská † 08.10.2010
 20. Jozef Burda † 15.10.2010
 21. Rozália Fencáková † 16.10.2010
 22. Andrej Burda † 26.10.2010
 23. František Bončík † 09.11.2010
 24. Margita Šajnovská † 11.11.2010
 25. Daniela Fencáková † 15.11.2010
 26. Andrej Kováč † 20.11.2010
 27. Mária Lelková † 27.11.2010
 28. Bernardína Petríková † 31.12.2010