Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Stretnutie s duchovným otcom

Vždy po sv. omši v kancelárii farského úradu alebo v inom čase po dohode s kňazom.