Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Stretnutie s duchovným otcom

Vždy po sv. omši v kancelárii farského úradu alebo v inom čase po dohode s kňazom.