Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Stretnutie s duchovným otcom

Vždy po sv. omši v kancelárii farského úradu alebo v inom čase po dohode s kňazom.