Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Stretnutie s duchovným otcom

Vždy po sv. omši v kancelárii farského úradu alebo v inom čase po dohode s kňazom.