Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Stretnutie s duchovným otcom

Vždy po sv. omši v kancelárii farského úradu alebo v inom čase po dohode s kňazom.