Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa. Podmienky pre krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobirmovaný, vek nad 16 rokov, žije v sviatostnom manželstve. Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov sa koná po dohode s kňazom na fare. Kto sa zúčastní krstnej náuky v inej farnosti, prinesie potvrdenie o jej absolvovaní. Sviatosť krstu sa vysluhuje v nedeľu.