Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa a krstnými listami krstných rodičov. Podmienky pre krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobirmovaný, vek nad 16 rokov, žije v sviatostnom manželstve. Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov sa koná po dohode s kňazom na fare. Kto sa zúčastní krstnej náuky v inej farnosti, prinesie potvrdenie o jej absolvovaní. K sviatosti pokánia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa pred krstom. Sviatosť krstu sa vysluhuje v nedeľu.