Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Bohoslužby

Liturgický prehľad týždňa    27. 6. – 3. 7. 2022
                          
Utorok     28. 6.  Sv. Ireneja, biskupa a muč, spomienka
 15.00  + Ján Petrík – pohrebná
 18.00   ZBP Martin 40r. vigílna – Peter a Pavol
Streda      29. 6. SV. PETRA  A  PAVLA, apoštolov, slávnosť
  11.00   + Anna, Andrej  (30r.)
 18.00   ZBP Jana 20r.
Štvrtok    30. 6.            Féria
 18.00   ZBP Lukáš 30r. (Rajňak)
Piatok        1. 7.              Féria    7.00   + Helena, Ján (Burda)
  18.00   Za živých čl. Bratstva B. Srdca
Sobota       2. 7.            Návšteva Preblahoslavenej  Panny Márie,  sviatok
    6.00    Za živých čl. RB
  17.00   Levoča (farská púť)   + Marián
 Nedeľa     3. 7.                  14.  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ     7.00    + Ján, Mária, Ján    č. d. 10
    9.00    ZBP Eva 40r. č. d. 526
email: farnostdlhe@gmail.com | www.farnostdlhe.eu | youtube: bit.ly/33sYUHA

Spovedanie pred 1. piatkom: V stredu 29.6. (mimoriadne na prikázaný sviatok)  od 9.00 do 10.55, a od 17.00 do 17.55, vo štvrtok 30.6. 17.00 - 17.45

Chorých prídem spovedať pred odpustom 22.júla (piatok)

PÚŤ LEVOČA – odchod autobusu je v sobotu 2. 7. o 7.30 od kostola.

Dnes je 5. cyklotréning na Levoču o 11.00 hod. O 10.30 ešte vypomáham so sv. o. v Snine - nemocničnej kaplnke, preto sa cyklisti a cyklistky stretneme pred nemocnicou v Snine o 11.30.

Na rekonštrukciu kúrenia: Bohu známy Ján 50 eur, Margita Gazdová 40 eur.

Zbierka na kostolné potreby – rekonštrukciu kúrenia spolu so zvončekom v týždni aj v nedeľu  bola  1586,68eur. Vďaka za Vašu štedrosť!

 Upratovanie kostola  v sobotu 2. 7. 2022: Kristína Behúnová č. d. 176, Jana Beňová 96,  Daniela Bindzárová st. a ml. 76, a Jana Bocková 138. Vďaka!

Stretnutie prihlásených na púť do Santiaga de Compostella bude v stredu 6.7. po večernej sv. omši.

V stredu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca.