Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Bohoslužby

Liturgický prehľad

na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

13. VII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Margity Kováčovej, č.d. 101

Utorok

14. VII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša zdr. Mariany Fedurcovej

 Streda

15. VII.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša

+ Terézia Michaličková, č. 358

+ Jozef Košticháč

  Štvrtok

16. VII.

Prebl. Panny Márie Karmelskej – sviatok Bratstiev karmelského škapuliara
Sv. Anna  7.00 hod Ranné chvály  
  17.30 hod  Hodinky k Panne Márii  
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša  + Mária Butalová – 3.výr.

 Piatok

17. VII.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; spomienka

Začiatok novény k sv. Joachimovi a Anne, patrónom farnosti

Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna BP Juraja Koribaniča – 80.r.

Sobota

18. VII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Novéna + Andrej Burda – 6.výr.

Nedeľa

19. VII.

ŠESTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František Hrin
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod  Novéna  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude euch. pobožnosť s požehnaním.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Štv, Pia, So, Ne (7 00 – 17 00 vešpery), nočná od piatku (21 30) do konca novény. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Duchovná obnova pred odpustom – Od piatku bude prebiehať duchovná obnova pred našou farskou odpustovou slávnosťou sv. Joachima a Anny. Počas tejto novény sa chceme priblížiť k Pánu Bohu, očistiť si svedomie od hriechov a prehodnotiť svoj život. Tradične adorácia bude trvať nepretržite 9 dní deň a noc. Počas dňa adorujeme podľa rozpisu ruží, nočná adorácia podľa záujmu (zapíšte sa pri vchode do Kostola sv. Anny).
  Program duchovnej obnovy od piatku: Pobožnosť sv. ruženca (7 00 hod – radostný, pred sv. omšou – bolestný a o 21 00 hod. pri Lurdskej jaskyni slávnostný), Sv. omša s tematickým zamyslením, sv. spoveď, ustavičná poklona Oltárnej Sviatosti s požehnaním pri Novéne po sv. omši. Všetkých srdečne pozývame.
 1. Upratovanie – Prosíme dobrovoľníkov na stredu od 9 00 k upratovaniu Kostola sv. Anny pred odpustom.
 2. Farská púť – Záujemci o púť Częstochowa – Licheń – Świnice Warckie (rodisko a sanktuárium sv. Faustíny) nech sa prihlásia v sakristii. Termín: 26.VII. (večer) – 31.VII. Cena: 140,-€ (cesta, ubytovanie, strava – plná penzia). Prihlásiť sa do konca týždňa.
 3. Devocionálie – V sakristii si môžete zakúpiť strieborný krížik sv. Benedikta na retiazku a strieborný škapuliar.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 2., p. Eva Skarbová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Mária Janušová

Utorok

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Streda

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Michal Kohut

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Marta Burdová

Sobota

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Anna Savková

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Andrea Cilipová, č.d. 625; Iveta Cipková, č.d. 422; Valéria Čopiková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Kristína Čovanová, č.d. 455.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Martina Čusová, č.d. 481; Katarína Čusová, č.d. 104; Ráchel Čusová, č.d. 481; Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.


Liturgický prehľad

na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

6. VII.

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Júlie Krivjanskej – 20.r.

Utorok

7. VII.

Začiatok Novény k Bl. Panne Márii Škapuliarskej
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša poď. Anny Hančarikovej– 80.r.

Streda

8. VII.

 
Sv. Anna 7.00 hod Sv. omša + Andrej Pavlovčin – 30.deň

Štvrtok

9. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + euch. pob. + Michal, Alžbeta Vaškovi

Piatok

10. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Peter Bednár a Pavol Burda

Sobota

11. VII.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal, Anna Čusovi

Nedeľa

12. VII.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša + Ján, Anna Piškaninovi, č. 80
  9.00 hod Farská sv. omša  za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie na Prvú nedeľu mesiaca. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Štv, Pia (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole v piatok (21 30 – 6 00 hod. Ranné chvály). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Škapuliarska novéna – Členov Bratstva karmelského škapuliara pozývame na karmelskú novénu. Modlime sa ju od utorka v rámci sv. ruženca pred sv. omšou. V tomto roku sa nebudeme môcť zúčastniť púte do Gaboltova, uctime si Pannu Máriu účasťou na novéne a tým sa pripojme k jej ctiteľom z celého sveta.
 6. Matrika našej farnosti – jún 2020: Do večnosti sme vyprevadili: Andrej Pavlovčin, *13.XI.1939, +8.VI.2020; Terézia Michaličková, *10.II.1940, +14.VI.2020; Jozef Košticháč, *17.III.1944, +15.VI.2020. Nech odpočívajú v pokoji.
 7. Milodary – na kostol obetovali: Bohuznáma 100,-€; Prvoprijímajúci 100,-€; Birmovanci 150,-€;, Bohuznáma 50,-€. Pán Boh zaplať.
 8. Farská púť – Záujemci o púť Częstochowa – Licheń – Świnice Warckie (rodisko a sanktuárium sv. Faustíny) nech sa prihlásia v sakristii. Termín: 26.VII. (večer) – 31.VII. Cena: 140,-€ (cesta, ubytovanie, strava – plná penzia).
 9. Kostoly a ich okolie – Prosíme vás, aby ste chránili vnútro i okolie našich kostolov. Máme ich obnovené, vymaľované a nestojí to malé peniaze. Nech nám vydržia čo najdlhšie. Každé opieranie sa o múry a nešetrné zaobchádzanie ich poškodzuje. Taktiež prosíme o rešpektovanie ticha v okolí kostolov. Na motorky, bicykle, korčuľovanie, prechádzky so psom využívajme iné chodníky. Patričná úcta k posvätným miestam – kostoly i Lurdská jaskyňa, patrí ku kultúre a vyspelosti nášho správania. Zachovajme posvätnú úctu. Ďakujeme.
 10. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 1., p. Bernardína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Utorok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Mária Kohutová

Streda

Marta Burdová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Piatok

Mária Janušová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Emília Polačková

Nedeľa

Miriama Chvostaľová

Erika Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Beáta Kohutová

Mária Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Alexandra Burdová, č.d. 242; Mária Buričinová, č.d. 534; Jana Buriková, č.d. 458; Katarína Buriková, č.d. 260; Erika Buriková, č.d. 598.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Viera Chvostaľová, č.d. 526; Magdaléna Chvostaľová, č.d. 45; Jana Chvostaľová, č.d. 586; Jana Chvostaľová, č.d. 633; Monika Chvostaľová, č.d. 10.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.