Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Bohoslužby

Liturgický prehľad

na 24. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

14. IX.

Sviatok  POVÝŠENIA  SV.  KRÍŽA
Farský kostol 5.30 hod  Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  BP rod. Hančarikovej, č.d. 327 
  14.00 hod  Sobáš   
  16.30 hod Sv. omša + Jozef Košticháč
    KC na Ľachovú  

Utorok

15. IX.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  SEDEMBOLESTNEJ, patrónky Slovenska
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod  Sv. omša  + Jozef Lelko, č.d. 246 
  9.00 hod Sv. omša BP Vladimíra Fencáka – 50.r. 
  19.00 hod Vešpery   

Streda

16. IX.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa; mučeníkov; spomienka / Kántry
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef Polačko, č.d. 251

Štvrtok

17. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + euch. pob. + Andrej Pavlovčin, č.d. 388

Piatok

18. IX.

Kántry
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + František Kohut, č.d. 501

Sobota

19. IX.

Prebl. Panny Márie z La Salette; spomienka / Kántry
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Sv. omša 

BP Michala Harakaľa – 70.r.

BP Margity Tkáčovej – 70.r. 

Nedeľa

20. IX.

DVADSIATA  PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Dožinková nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Štefana Holpa – 75.r.
  10.00 hod Farská sv. omša – posvätenie dožiniek za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – O 14 30 hod. bude Novéna k Sedembolestnej Panne Márii a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 19 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

  Deň

  Denná adorácia

  Nočná adorácia

  Pondelok

  00 – 12 00

   

  20 00 – 6 15

  Ranné chvály

  Utorok

  xxx

   

  xxx

   

  Streda

  xxx

   

  xxx

   

  Štvrtok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Piatok

  00 – 16 00

  vešpery

  20 00 – 6 15

  Ranné chvály

  Sobota

  xxx

   

  xxx

   

  Nedeľa

  15 00

  pob.

  xxx

   

  Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

  Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a požehnanie Slovenska, ktoré vkladáme do ochrany Sedembolestnej.

 4. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Katechézy – Prvoprijímajúci vo štvrtok o 16 00 hod. v katechetickej miestnosti; birmovanci – v piatok o 17 00 hod. v kostole.
 6. V tomto týždni – V pondelok je sviatok Povýšenia sv. Kríža, kedy prejavujeme vďačnosť Ježišovi Kristovi za dar vykúpenia na kríži. Večer pôjdeme spoločne na pobožnosť Krížovej cesty na Ľachovú, kde budeme prosiť Pána Boha o pomoc v našich životných krížoch a ochranu pred epidémiou.
  V utorok, v deň Bl. Panny Márie Sedembolestnej, ktorú si uctievame ako patrónku Slovenského národa, prosme za oslobodenie našej vlasti od každej formy zla, chorôb a nepokojov a za prehĺbenie vo viere a vernosti sv. Cirkvi.
 7. Kántry / dožinky – V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je naše poďakovanie za úrodu. Na budúcu nedeľu pri farskej sv. omši bude posvätenie dožinkových vencov, obrazov, košov z plodov tohtoročnej úrody. Pripravte si ich za každé spoločenstvo vo farnosti – Ružencové bratstvo, Bratstvo B. Srdca, Modlitby otcov, Modlitby matiek, mládež, deti alebo aj ako rodiny a zhromaždite sa pred sv. omšou pred vstupom do kostola. Kto nerobí  dožinkový veniec či obraz, nech si pripraví z tohtoročnej úrody košík za svoju rodinu (ako na V. noc) a prinesie do kostola na posvätenie. Máme za čo poďakovať, veď v takom premenlivom počasí, aké bolo v tomto roku, obzvlášť cítime Božiu pomoc a ochranu nad nami. Preto nebuďme nevďační, ale spoločne príďme poďakovať Pánu Bohu za jeho otcovskú starostlivosť.
 8. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Polačko, rím. kat., syn rodičov Jána a Jarmily rod. Galandovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Patrícia Ondrovičová, rím. kat., dcéra rodičov Mária a Beáty rod. Čovanovej, nar. a býv. v Snine. Sobáš: SV – Sídl.,  3. X. 2020. Ohlasujú sa I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 9. Ofera – Na budúcu nedeľu je septembrová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 10. Strieborný prívesok – V sakristii si môžete zakúpiť prívesok na retiazku – Kríž sv. Benedikta a škapuliar.
 11. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 2., p. Eva Skarbová.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 2., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miriama Chvostaľová

Mária Kohutová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Marta Burdová

Beáta Kohutová

Utorok

Emília Polačková

Mária Janušová

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Mária Chvostaľová

Eva Skarbová

Streda

 

xxx

xxx

 

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Erika Gičová

Piatok

Ema Petrová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Sára Dzurková

xxx

xxx

Terézia Tomášová

Nedeľa

Miloslava Hančariková

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Henrieta Gnipová

Anna Savková

Upratovanie kostola: streda, 17 30 hod.:

Anna Junáková, č.d. 42; Anna Junáková, č.d. 42; Katarína Kminiaková, č.d. 109; Daniela Knižová, č.d. 53; Jaroslava Kociková, č.d. 460.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Viktória Kociková, č.d. 460; Anna Kohutová, č.d. 266; Beáta Kohutová, č.d. 619; Mária Kohutová, č.d. 595; Zuzana Kohutová, č.d. 16.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.


Liturgický prehľad

na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

7. IX.

Troch sv. košických mučeníkov; spomienka
Sv. Anna  6.00 hod Sv. omša – pohrebná + Anna Polačková
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

+ rod. Mesarošovej a Kuncovej

+ kňaz Michal Mikula

Utorok

8. IX.

Sviatok  NARODENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša  BP rod. Mesarošovej a Rebičovej, č.d. 626 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  15.45 hod  Vešpery   
  17.00 hod Sv. omša 

BP Ivany Karabinošovej – 30.r.

BP novomanželov Vantarových

Streda

9. IX.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Michal, Mária Kohutovi, 327

+ Ján, Radoslav, č.d. 292

Štvrtok

10. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod  Sv. omša + euch. pob. 

BP r. Mesarošovej a Hudákovej

BP Milana Dzurka

Piatok

11. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP r. Kenderešovej a Makarovej

Sobota

12. IX.

Mena prebl. Panny Márie; spomienka
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Sv. omša BP rod. Kuncovej, č.d. 110

Nedeľa

13. IX.

DVADSIATA  ŠTVRTÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + rod. Šepeľovej a Makovcovej
  10.00 hod Sv. omša BP Jany Holpovej – 50.r. 
  14.30 hod Novéna k Sedembolestnej   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Po farskej sv. omši je poklona Oltárnej Sviatosti. O 14 30 hod. začneme Novénu k Sedembolestnej Panne Márii a v Hodine Milosrdenstva zakončíme euch. požehnaním. V závere bude výmena ružencových tajomstiev.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 19 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

Deň

Denná adorácia

Nočná adorácia

Pondelok

00 – 16 00

vešpery

xxx

 

Utorok

00 – 15 45

vešpery

20 00 – 5 00

 

Streda

xxx

 

xxx

 

Štvrtok

00 – 16 00

vešpery

xxx

 

Piatok

00 – 16 00

vešpery

20 00 – 6 00

Ranné chvály

Sobota

xxx

 

xxx

 

Nedeľa

15 00

pob.

xxx

 

Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a požehnanie Slovenska, ktoré vkladáme do ochrany Sedembolestnej.

 1. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 2. Novéna k Sedembolestnej – Začína dnes popoludní. Modlíme sa ju pred sv. omšami. Počas nej prosme za našu vlasť, jej štátnych predstaviteľov a obnovu vo viere i požehnanie pre všetkých žijúcich na Slovensku a ich potreby.
 3. Prvoprijímajúci – Budú mať katechézu v utorok o 16 00 hod. v katechetickej miestnosti na fare a po nej sv. omšu.
 4. Birmovanci – Zajtra, t.j. v pondelok bude stretnutie birmovancov a rodičov o 19 00 hod. v kostole. Účasť, podľa možnosti, obidvoch rodičov je nutná aj spolu s birmovancami.
 5. Vsdp. Michal Mikula – Dňa 7.IX. si pripomíname nedožitých 80.r. S vďačnosťou za dar kňazstva i za službu v našej farnosti v tento deň pamätajme na jeho dušu v modlitbách.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Viktória Šalachová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Horvathovej, nar. v Humennom a býv. Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé n/Cir. – Farský kostol, 14. IX. 2020, 14 00 hod. 
  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 7. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na udržiavanie posv. miest a bazilík Sv. zeme – tzv. zbierka „Boží hrob“, ktorú konáme vždy pri Božom hrobe počas Veľkonočného trojdnia. V tomto roku sa presúva na najbližšiu nedeľu. Pán Boh zaplať.
 8. Strieborný prívesok – V sakristii si môžete zakúpiť prívesok na retiazku – Kríž sv. Benedikta a škapuliar.
 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 1., p. Bernardína Piškaninová.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 1., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Mária Janušová

Utorok

Beáta Kohutová

Ema Petrová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Bernardína Piškaninová

Prvoprijímajúci

Streda

Eva Skarbová

xxx

xxx

Emília Polačková

Štvrtok

Miroslava Hančariková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Piatok

Terézia Tomášová

xxx

xxx

Sára Dzurková

Sobota

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Erika Gičová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Zuzana Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Hrehová, č.d. 287; Zuzana Hrehová, č.d. 280; Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522; Eva Hudáková, č.d. 218.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Dominika Hudáková, č.d. 218; Renáta Jakubová, č.d. 63; Anna Janovčíková, č.d. 204; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.