Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Sviatosť pomazania chorých

Nemocní, ktorí pociťujú telesnú slabosť, nech čím skôr pristúpia k sviatosti pomazania chorých. Predtým je však potrebné sa vyspovedať. Túto sviatosť vysluhujeme spoločne v kostole 11. februára, v deň Bl. P. Márie Lurdskej alebo kedykoľvek na požiadanie. Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý kresťan – katolík od 60. roku života každoročne.

Chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola, k sviatosti pomazania nahlásia príbuzní v sakristii.

V izbe chorého je potrebné pripraviť stôl, prikrytý bielym obrusom, kríž, dve sviece, nádobu s čistou vodou. Pri príchode kňaza s Eucharistiou príbuzní pokľaknú a pozdravia Najsv. Sviatosť. Potom odídu s izby, aby kňaz mohol chorého vyspovedať a na jeho pokyn sa opäť vrátia, aby sa spolu s kňazom modlili za chorého.