Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Prijímanie intencií – úmyslov sv. omší

Zapisovanie úmyslov na mesiace: január, február, marec, apríl (2022)  bude v druhej polovici novembra 2021