Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Prijímanie intencií – úmyslov sv. omší

Zapisovanie úmyslov na mesiace: január, február, marec, apríl (2022)  bude v druhej polovici novembra 2021