Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Prijímanie intencií – úmyslov sv. omší

Zapisovanie úmyslov na mesiace: január, február, marec, apríl (2022)  bude v druhej polovici novembra 2021