Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Prijímanie intencií – úmyslov sv. omší

Zapisovanie úmyslov na mesiace: január, február, marec, apríl (2022)  bude v druhej polovici novembra 2021