Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Zaopatrovanie zomierajúceho

Príbuzní chorého, ktorí sú v blízkom nebezpečenstve smrti, nech čím skôr upovedomia o jeho stave kňaza, aby chorého zaopatril sv. sviatosťami. Netreba čakať, kým sa zdravotný stav zhorší, lebo znemožníme zomierajúcemu dobrú prípravu na odchod do večnosti. V izbe chorého je potrebné pripraviť stôl, prikrytý bielym obrusom, kríž, dve sviece, nádobu s čistou vodou. Pri príchode kňaza s Eucharistiou príbuzní pokľaknú a pozdravia Najsv. Sviatosť. Potom odídu z izby, aby kňaz mohol chorého vyspovedať a na jeho pokyn sa opäť vrátia, aby sa spolu s kňazom modlili za chorého.

Pri zomierajúcom sa odporúča modliť Korunku Božieho milosrdenstva, sv. ruženec a iné modlitby, ktorými sprevádzame jeho odchod do večnosti.