Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Narodení

Sviatosť krstu v roku 2022 prijalo

14 detí, z toho

  11 chlapcov

   3 dievčatá

Vítame ich v našom farskom spoločenstve

a vyprosujeme im Božie požehnanie.

Rok 2021

Hana Treščáková

Stella Rajňáková

Adam Chvostaľ

Klára Kohutová

Veronika Kováčová

Samuel Pavčík

Michal Štefan Chvostaľ

 

Rok 2019

Nina Nináčová

Kataleya Emma Kušnírová

Matej Mesaroš

Anna Havrilčáková

Michaela Burdová

Tamara Zuzana Krivjančinová

Rok 2018

Kristína Makarová

AdamTomáš

Richard Kolář

Tobias Jancusko

Tamara Bialá

Peter Šajnovský

Mia Dvulit

Lukáš Hišem

 

Rok 2017

Jakub Tomáš

Michal Chvostaľ

Terézia Dudová

Richard Nemčík

Tomáš Haburaj

Marek Janovčík

Simona Skybová

Tomáš Brutenič

Mia Lucia Kounga

Liliana Katarína Lukáčová

Sarah Cmorejová

Richard Piškanin

Adam Hašuľ

Rok 2016

Zuzana Fencáková

Nela Piškaninová

Diana Kermietová

Adam Gliganič

Diana Feňová

Tobias Durkaj

Filip Kminiak

Lukáš Ľuľa

Benjamín Lelko

Dávid Behun

Damián Drenko

Rok 2015

Patrik Zuščák

Joshua Jozef Bončík Dos Santos

Matúš Michrina

Nela Zuzana Poľačková

Peter Hašuľ

Marko Brudňak

Matúš Makar

Filip Petrič

Kristína Saksunová

Matúš Nináč

Daniel Brotka

Vanesa Gnipová

Sára Hašuľová

Jonáš Tutka

Rok 2014

Laura Gutterová

Johanka Hrehová

Ema Avuková

Max Csizmadia

Kristián Yordanov Ropov

Mária Alexandra Žinčáková

Peter Gliganič

Rok 2013

 Nela Hajdu

Eliška Bončíková

Timea Lelková

Jozef Dzurko

Mathias Majerský

Marek Furster

Ella Maria Doran

Nina Mesarošová

Hugo Harakaľ

Patrik Tomáš

Jozef Havrilčák

Elly Michaela Lelková

Alex Burík

Rok 2012

Eliška Antolíková

Daniela Coganová

Michal Feňo

Zoja Nemčíková

Radovan Ryľak

Filip Hafinec

Sofia Dzurková

Vanda Haburajová

Laura Drenková

Jakub Rybár

Rebeka Treščáková

Alžbeta Piškaninová

Melisa Divulitová

Simona Michaela Hilmerová

Matúš Poľačko

Nicolas Dzurko

Ester Krídlová

Marián Macko

 Rok 2011

Vanesa Dzurková

Timea Anna Dzurková

Sebastián Leškovač

Olívia Džuganová

Patrícia Džuganová

Brayen Janovčík

Dominik Polačko

Samuel Petrič

Adam Hančarik

Lukas Durkaj

Dávid Piškanin

Viliam Fencák

Lívia Kociková

Michaela Čovanová

Marek Čus

Erik Michrina

Ester Mária Kočmarošová

Miriam Mišenková

Natália Demská

Michal Petro

Adam Hajdu

Rok 2010

Karolína Tkáčová

Natália Hafincová

Kristína Kohútová

Ľuboslav Lukáč

Peter Nemčanovský

Vanesa Kováčová

Ema Buríková

Nina Šajnovská

Marek Vološin

Sabina Martinková

Nela Harakaľová

Adela Haburajová

Mária Tomášová

Tobias Ján Hrehov

Fabián Kohut