Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Dôležité dátumy 2024

Prvé sv. prijímanie: 28. 4. 2024

Odpustová slávnosť: 28.7.2024

Púť Medžugorie: 18. – 25.8.2024