Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Modlitba k sv. Joachimovi a Anne

Pane, Bože našich otcov.

Ty si svätých Joachima a Annu milostivo vyvolil za rodičov Matky Tvojho vteleného Syna.

Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme na ich spoločné orodovanie dosiahli spásu, ktorú si sľúbil svojmu  ľudu.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.