Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Ako sa modliť za duše v očistci

1. Modlite sa Novénu za duše v očistci.

2. Sväté prijímanie obetujte za duše v očistci.

3. Obetujte svätú omšu za vašich blízkych, najmä v deň výročia ich smrti.

4. Modlite sa krížovú cestu za duše v očistci .

5. Modlite sa za duše v očistci sv. ruženec. Nezabúdajte, že po svätej omši je modlitba svätého ruženca najsilnejšou modlitbou.

6. Získajte pre duše v očistci odpustky.
7. Konajte skutky milosrdenstva: “Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života.” (Tobiáš 12, 9).

8. Modlite sa modlitbu svätej Gertrúdy, ktorá sa touto modlitbou získala prepustenie mnohých duší z očistca.
Večný Otče,
obetujem ti najvzácnejšiu Krv tvojho Božského Syna Ježiša Krista v jednote s obetou svätej omše po celom svete, ktoré sa dnes slúžia za všetky duše v očistci, za hriešnikov po celom svete, za hriešnikov, ktorí patria do cirkvi, za tých, ktorí sú v mojom dome a v mojej rodine. Amen.

10. Modlite sa nad hrobmi vašich blízkych, ktorí odišli, alebo navštívte náhodný cintorín a modlite sa za tých, ktorí nemajú nikoho, kto sa za nich modlí.

11. Navštívte Najsvätejšiu sviatosť, dušiam v očistci pomôže aj Eucharistická adorácia 

12. Obetujte svoje denné malé skutky i samotné odopretie si niečoho a ponúknite to ako pokánie pre úbohé duše.

13. Požiadajte o príhovor svätých, ktorí boli počas svojho života veľkí priatelia Svätých duší, aby sa k vám pripojili k modlitbe za veriacich, ktorí odišli.
Napr.: sv. Mikuláš z Tolentína, sv. Gertrúda Veľká, sv. Katarína z Janova, Sv. Páter Pio, sv. Filipa Neri, sv. Jána Macieas, sv. Faustína Kowalská, sv. Jozef, Panna Máriu a ďalší.