Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Pán dekan Michal Mikula odišiel k Otcovi

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v piatok 22. septembra 2017, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat                         

vsdp. Michal  MIKULA

v 77. roku života a 54. roku kňazstva, 

ktorý pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch a v Poprade. V rokoch 1972 – 1976 spravoval expozitúru Svit, Lučivná, 1976 – 1984 bol správcom farnosti Poprad a zároveň prodekanom Popradského dekanátu; od 15.10.1984 bol  správcom farnosti v Spišskom Štiavniku a od roku 2005 tam bol farárom. Zo Spišského Štiavnika krátkodobo spravoval aj farnosť Vydrník. V rokoch 2002 – 2014 bol dekanom Spišskoštiavnického dekanátu. Bol tiež dlhoročným členom kňazskej rady a sudcom cirkevného súdu. V roku 2015 odišiel na dôchodok do rodiska. Posledné mesiace života prežil v Spišskej Kapitule. 

Pohrebná svätá omša bude v pondelok 25. septembra 2017 o 13.00 v katedrále v Spišskej Kapitule. Pochovaný bude na cintoríne v Spišskej Kapitule. 

Requiescat in pace! 

Diecézny biskup s emeritným pomocným biskupom, kňazmi Spišskej diecézy a smútiaca rodina.