Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Modlitba za nenarodené deti

nenarodene deti

Na svete a aj na našom Slovensku je veľa detí, ktoré zomreli skôr, ako sa mohli narodiť. Zjednoťme sa 2. novembra večer v modlitbe za zomrelé nenarodené deti a v úmysle ochrany života. Zapáľme do svojich okien horiacu sviečku a pomodlime sa modlitbu za nenarodené deti:

     Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si povolal k životu každého človeka. Ty chceš, aby človek mal podiel na tvojej nekonečnej láske, aby si uvedomil hodnotu svojej ľudskej dôstojnosti. Dnes s veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre našich drahých zosnulých.

Chceme si tiež spomenúť aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu skôr, ako sa narodili. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov týchto zabitých detí, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar a nie ich vlastníctvo. Tento Boží dar nesmie končiť v kontajneri s odpadom. Dieťa je dar, za ktorý sa ďakuje. Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych personál, ktorí asistovali pri smrti nenarodených detí, aby spoznali hrôzu svojich činov, aby sa nespreneverovali svojmu poslaniu a boli vždy na strane života. Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti, zasiahni ich svetlom pravdy, aby si vážili a spoznali hodnotu každého ľudského života.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života, a tak prispievali k šíreniu ”evanjelia života“. Panna Mária, matka Božia a matka naša, prihováraj sa za nás u tvojho syna, aby svojím milosrdným pohľadom vzhliadol na všetkých, za ktorých prosíme v tejto modlitbe. Svätý Jozef, verný ochranca Svätej rodiny, ochraňuj aj všetky naše rodiny, aby sme sa raz všetci stretli a radovali v dome nášho Nebeského Otca. Amen.