Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Farská púť 2015

Púť

Forli – Assisi – Cascia – S. G. Rotondo – Monte San Angelo – Lanciano – Manopelo – Loreto

Termín: 2. V. – 8. V. 2015

Cena: 310,- €

Cena zahŕňa: dopravu autobusom zn. Setra – vybaveným klimatizáciou, 2x video, DVD, CD, toaleta, bar na teplé a studené nápoje, kapacita autobusu 52 miest, 1 x ubytovanie s polopenziou v Assisi, 3 x ubytovanie s polopenziou v S. G. Rotondo, duchovný a odborný sprievodca.

Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie v zahraničí v poisťovni Wustenrot – 10€,  osoby nad 70 rokov /vrátane/ – 20 €


PROGRAM:

1. deň: 2. V.

Odchod okolo poludnia. Pokračovanie v jazde cez Maďarsko, Rakúsko do Talianska s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami.

 

2. deň: 3. V.

V ranných hodinách príchod do Forli – Bazilika sv. Peregrina, patróna nemocných na rakovinu a na bolestí kĺbov, nôh. Sv. omša a pomazanie olejom sv. Peregrina proti rakovine. Možnosť zakúpiť si olej a získať relikvie.

Cesta do Assisi – ubytovanie, obed – krátky oddych a prehliadka Assisi. Návšteva San Damiano, Baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, Bazilika sv. Františka.

 

3. deň: 4. V.

Raňajky – prehliadka Kostola Porciunkuly – milostivé miesto zjavenia sv. Františkovi a udelenie odpustkov. Pokračovanie v púti do Cascie – sv. Rita – talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a pomocnica v nemožných situáciách a skúškach. Sv. omša, prehliadka kláštora, rodného domu sv. Rity a v prípade časovej rezervy aj výstup na pustovňu. Popoludní pokračovanie v ceste do S. G. Rotonda. Večer príchod do S. G. Rotonda – ubytovanie.

 

4. deň: 5. V.

Celodenný program v S. G. Rotondo – nová a stará bazilika P. Pia, návšteva hrobu, kde je vystavené neporušené telo P. Pia, sv. omša pri oltári P. Pia. V poobedňajších hodinách – krížová cesta.

 

5. deň: 6. V.

Po raňajkách odchod do Monte San Angelo – najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil sv. Michal, archanjel – sv. omša v jaskyni sv. Michala, archanjela a prehliadka Sanktuária S. Michele Angelo – sprievod a výklad + sv. spoveď – (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú aj prekliatia rodu, porobenia, urieknutia a iné. Odporúča sa generálna celoživotná spoveď na mieste, na ktoré ukázal sv. Michal, kde pukla skala.) – sv. omša v jaskyni na mieste zjavenia, možnosť získania relikvií posvätnej skaly a zakúpiť si kríž sv. Benedikta na retiazku a na stenu (proti pôsobeniu zlého ducha).

Po programe presun do S. G. Rotonda – večera a náboženský program v Bazilike.

Prehliadka súčasnej hrobky P. Pia. Vo večerných hodinách možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca.

 

6. deň: 7. V.

Pokračovanie v púti – Lanciano (možnosť uvidieť Eucharistický zázrak), Manopelo – šatka z hrobu Pána Ježiša, na ktorej vidno jeho sv. tvár, púť do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu Sv. Rodiny, preneseného z Nazareta, kde žila Sv. Rodina – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko.

 

7. deň: 8. V.

Príchod na Slovensko.

 

Zobrať so sebou: oblečenie (aj keby bolo chladno), hygienické potreby, lieky, jedlo, možnosť kúpy potravín v Tescu, prezuvky, spytovanie svedomia, papier, pero, ruženec.

  

Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.