Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

ADVENT

Ak by Boh mohol vstúpiť do sveta a naplno ho urobiť podľa svojich predstáv, ako by tento svet asi vyzeral? Myslím, že každý z nás pozná odpoveď: je to vlastne to, čo sa nachádza v našich snoch: neboli by prírodné katastrofy a nemali by sme žiadne ani úzkosti a starosti ohľadom svojich základných potrieb k životu. No Izaiáš vec predstavuje dnes trocha ináč: deň Pánov nastane vtedy, keď Boží ľud konečne spozná život taký, akým ho Boh preň plánoval. Národy budú hľadať múdrosť a radu, a ich túžbou bude kráčať v pravde. Všade zavládne spravodlivosť a  tam, kde bolo násilie príde pokoj.

Všetko to, pochopiteľne, začne uznaním, že ten, kto tomu všetkému velí je Boh. Meče nebudú môcť byť premenené na pluhy dovtedy, kým si mocní neuvedomia, že tu je Niekto, kto je ešte mocnejší ako oni. Pokoj má totiž svoje korene v skutkoch pokory.