Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Vitajte na stránke farnosti sv. Joachima a Anny

Farnosť sv. Joachima a Anny Dlhé nad Cirochou

Adresa:  067 82  Dlhé nad Cirochou

Tel.:  057/ 762 3231

E-mail: fara@farnostdlhe.eu

Farár:   Milan Balica