Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Vitajte na stránke farnosti sv. Joachima a Anny

Farnosť sv. Joachima a Anny Dlhé nad Cirochou

Adresa:  067 82  Dlhé nad Cirochou

Tel.:  057/ 762 3231

E-mail: fara@farnostdlhe.eu

Farár:   Milan Balica