Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Novinky


Modlitba za Sväté Misie

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa […]

Publikované 6 Október, 2012 v rubrike Novinky


Pozvánka na Sv. Misie

Bohom milovaní bratia a sestry! Ostávajú už len dva týždne, keď sa vo vašej farnosti začnú konať farské misie. Prídeme k vám, aby sme vám počas nich hovorili o veľkej láske, ktorou každého z vás miluje Ježiš Kristus. On sám nám predsa povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul […]

Publikované 6 Október, 2012 v rubrike Novinky


Byť prvým znamená slúžiť

Byť prvým znamená slúžiť (Mk 9,30-37) O Ježišovom učení platí: Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých. Sme svedkami, že dnes sa zabúda na plnenie svojich povinností. Minister si úrad a moc nedal sám, dostal ich od svojich voličov a často sa stáva, že kto má slúžiť, byť tu pre iných, dáva pocítiť svoju […]

Publikované 23 September, 2012 v rubrike Novinky


Povýšenie sv. Kríža

ICDr. Cyril Vasiľ, SJ – 14. september – Povýšenie sv. Kríža Patrí k všeobecným javom, že človek zahŕňa zvláštnou pozornosťou všetko to, čo mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má priamy vzťah k nej. Tak napríklad pre manžela, či manželku je snubný prsteň čímsi hodnotnejším, ako kúsok viac, či menej vzácneho kovu, pretože je symbolom […]

Publikované 14 September, 2012 v rubrike NovinkyFacebook

Staňte sa fanúšikmi našej farnosti na Facebooku a odoberajte najnovšie informácie a fotografie zo života našej farnosti.

Staňte sa fanúšikom!

Sviatosti

Chcete pokrstiť dieta? Prihlásiť sa na birmovku? Rozhodli ste sa vstúpiť do sviatosti manželstva? Potrebujete prístúpiť k sviatosti zmierenia? Alebo vám zomrel blízky? Všetky informácie nájdete tu.

Viac ...

Fotogaléria

Aktuálne fotografie zo života farnosti v plnej veľkosti a kvalite na Flickr.

Flickr