Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Novinky


Pri kríži stála Matka

Na mučeníctvo Panny nás upozorňuje aj Simeonovo proroctvo aj samy udalosti Pánovho umučenia. Svätý starec hovorí o malom Ježišovi: „On je ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu“ – hovorí zasa Márii – „prenikne meč.“ Tvoju dušu, preblahoslavená Matka, naozaj prenikol meč. Veď keby nebol prenikol ju, nebol by prerazil ani telo […]

Publikované 10 September, 2012 v rubrike Novinky


Moja Cirkev alebo: Aký je môj vzťah k Cirkvi?

Cirkev nám sprostredkúva pravdy, ktoré máme vo svojom živote plniť. Na toto Cirkev má priestory, kostoly, kde zvláštnym spôsobom sa napomáha rastu našej viery. Pán Ježiš ustanovil apoštola Petra za viditeľnú hlavu Cirkvi. Jeho nástupcovia pápeži a s nimi všetci biskupi sú učiteľmi viery a mravov. Je to dar, ktorý sme dostali od Boha. Našou […]

Publikované 9 September, 2012 v rubrike Novinky


V Pôstnom období máme možnosť získať odpustky

Pamätajme, že aj tento rok v Pôstnom období máme možnosť získať odpustky: Musia byť splnené základné podmienky na získanie odpustkov: sv. spoveď, prijímanie, odstránenie náklonnosti k hriechu, modlitba na úmysl Sv. Otca a: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému […]

Publikované 25 Február, 2012 v rubrike Novinky


Pôstna aktivita

POZOR! POZOR! POZOR! Začína:  Pôstna aktivita       Kamaráti, v pôstnom období si pripomíname modlitbou Krížovej cesty utrpenie Pána Ježiša. On trpel a zomrel aj za nás všetkých. Za teba i za mňa… Nikdy mu nebudeme môcť splatiť Jeho lásku. Ale pokúsiť sa môžeme – aspoň tým, že budeme ochotne prichádzať na pobožnosť Krížovej cesty v piatok a v nedeľu. V piatok po […]

Publikované 19 Február, 2012 v rubrike NovinkyFacebook

Staňte sa fanúšikmi našej farnosti na Facebooku a odoberajte najnovšie informácie a fotografie zo života našej farnosti.

Staňte sa fanúšikom!

Sviatosti

Chcete pokrstiť dieta? Prihlásiť sa na birmovku? Rozhodli ste sa vstúpiť do sviatosti manželstva? Potrebujete prístúpiť k sviatosti zmierenia? Alebo vám zomrel blízky? Všetky informácie nájdete tu.

Viac ...

Fotogaléria

Aktuálne fotografie zo života farnosti v plnej veľkosti a kvalite na Flickr.

Flickr