Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Farská katechéza

Táto stránka slúži ako informácia pre rodičov o návštevnosti a aktivitách žiakov na farskej katechéze. Nech poslúži aj samotným žiakom, aby nezabúdali na zadané úlohy.

Prosíme rodičov, aby v záujme náboženskej výchovy dohliadli na dochádzku žiakov na katechézy a s nimi spojené povinnosti:

Žiaci 1.-2.roč.ZŠ:Návšteva katechézy spojená so sv. omšou. Zoznam žiakov si môžte pozrieť tu:
1-roc-zs-2016-17

Žiaci 3.-4.roč.ZŠ:Návšteva katechézy spojená so sv. omšou. Na katechézu je potrebné nosiť zošit s úlohou: napísať 5 viet o Evanjeliu, poučenie z kázne predošlej nedele a priniesť ružencové tajomstvo, ktoré sa modlí počas týždňa do nasledujúcej katechézy. Zoznam žiakov si môžte pozrieť tu:
3-roc-zs-2016-17
4-roc-zs-2016-17

Žiaci 5.-9.roč.ZŠ – 1.roč.SŠ:Návšteva katechézy spojená so sv. omšou. Na katechézu je potrebné nosiť zošit s úlohou: napísať 5 viet o Evanjeliu, poučenie z kázne predošlej nedele a priniesť ružencové tajomstvo, ktoré sa modlí počas týždňa do nasledujúcej katechézy. Podľa vybratých farských aktivít sa žiaci zapájajú do života farnosti. Zoznam žiakov si môžte pozrieť tu:
5-roc-zs-2016-17
6-roc-zs-2016-17
7-roc-zs-2016-17
8-roc-zs-2016-17
9-roc-zs-2016-17
1-roc-ss-2016-17