Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Novinky

Sv. Ján Bosco, kňaz, patrón vychovávateľov, mládeže, učňov

Sviatok: 31. január 1815-1888 Sv. Ján Bosco, ľudovo nazývaný don Bosco, sa narodil 16. augusta 1815 v malej horskej osade Becchi v Taliansku. Becchi patrilo k mestečku Castelnuovo d’Asti v kraji Piemont. Jeho otec sa volal František a mama Margita, rodená Occhienová. Otec bol už druhýkrát ženatý, pretože prvá manželka mu zomrela. Z prvého manželstva […]

Publikované 29 Január, 2011 v rubrike Novinky


Sv. František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi

Sviatok: 24. január 1567-1622 Narodil sa 21.8.1567 v Sales v Savojsku ako potomok šľachtického rodu. Od šiestich rokov chodil do školy v La Roche, kde sa začal učiť okrem francúzštiny i latinský jazyk. V pätnástich odišiel študovať filozofiu a právo do Paríža. Ďalším jeho jazykom sa stala gréčtina a obľúbeným predmetom rétorika. Jazdil na koni […]

Publikované 23 Január, 2011 v rubrike Novinky


Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Sviatok: 29. december 1118-1172 Význam mena: dvojča (aram.) Svätý Tomáš Becket je asi najznámejší z canterburských arcibiskupov. Narodil sa v r. 1118 v rodine londýnskeho obchodníka. Vyštudoval cirkevné právo v Bologni v Taliansku a v Auxerre vo Francúzsku. Po návrate zo štúdií bol arcibiskupom Teobaldom vysvätený za diakona a neskôr bol vymenovaný za arcidiakona. Vyznačoval […]

Publikované 28 December, 2010 v rubrike Novinky


Vianočný pozdrav kardinála Jozefa Tomka

Drahí krajania, posielam vám všetkým srdečný pozdrav z Večného mesta a žičím vám pokoj a radosť na Sviatky narodenia Ježiša Krista. V duchu si vás predstavujem, ako trávite tieto chvíle skoro všetci v rodinách, kam sa v týchto dňoch vrátili aj členovia, ktorých životné potreby, zamestnanie, štúdium, práca a iné príčiny obyčajne nútia k pobytu […]

Publikované 24 December, 2010 v rubrike Novinky