Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Novinky

Program Sv. Misií v našej farnosti

Publikované 6 Október, 2012 v rubrike Novinky


Modlitba za Sväté Misie

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa […]

Publikované 6 Október, 2012 v rubrike Novinky


Pozvánka na Sv. Misie

Bohom milovaní bratia a sestry! Ostávajú už len dva týždne, keď sa vo vašej farnosti začnú konať farské misie. Prídeme k vám, aby sme vám počas nich hovorili o veľkej láske, ktorou každého z vás miluje Ježiš Kristus. On sám nám predsa povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul […]

Publikované 6 Október, 2012 v rubrike Novinky


Byť prvým znamená slúžiť

Byť prvým znamená slúžiť (Mk 9,30-37) O Ježišovom učení platí: Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých. Sme svedkami, že dnes sa zabúda na plnenie svojich povinností. Minister si úrad a moc nedal sám, dostal ich od svojich voličov a často sa stáva, že kto má slúžiť, byť tu pre iných, dáva pocítiť svoju […]

Publikované 23 September, 2012 v rubrike Novinky