Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Novinky

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 3. VIII.   Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Heleny Gnipovej – 92.r. Utorok 4. VIII. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Oľgy Gutterovej za obr. Bohuzn. Streda 5. VIII. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme […]

Publikované 1 August, 2020 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 27. VII. Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Tomáša a Filipa Kminiakových Utorok 28. VII.   Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Anny Rebičovej – 25.r. Streda 29. VII. Sv. Marty; spomienka Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + […]

Publikované 25 Júl, 2020 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 20. VII. Deň modlitieb a pôstu za zomrelých farníkov Farský kostol 17.15 hod Sv. ruženec –Bratstvo sv. ruženca     18.00 hod  Sv. omša + Novéna  BP Eliáša Krídlu      Procesia na cintorín   Utorok 21. VII.   Farský kostol 17.15 hod Sv. ruženec […]

Publikované 18 Júl, 2020 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2020 Pondelok 13. VII.   Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Margity Kováčovej, č.d. 101 Utorok 14. VII.   Farský kostol 7.30 hod Sv. omša zdr. Mariany Fedurcovej  Streda 15. VII. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + Terézia […]

Publikované 11 Júl, 2020 v rubrike Novinky