Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Novinky

Liturgický prehľad na Tretí adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad na Tretí adventný týždeň 2019 Pondelok 16. XII.   Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Juraj, Mária, Ján, Monika, č.d. 416; + Štefan, Mária Gutterovi   8.00 hod Sv. spoveď chorých     17.00 hod Vešpery   Utorok 17. XII.   Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + František Hrin […]

Publikované 15 December, 2019 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na Druhý adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad na Druhý adventný týždeň 2019 Pondelok 9. XII. Slávnosť NEPOŠKVRNENÉHO  POČATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE – prikázaný sviatok Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii     6.00 hod  Sv. omša + rod. Burdovej a Petríkovej, č.d. 460; + rod. Piškaninovej, č.d. 85    14.40 hod  Posvätné čítanie      15.45 hod  Vešpery     […]

Publikované 8 December, 2019 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na Prvý adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad na Prvý adventný týždeň 2019 Pondelok 2. XII.   Farský kostol 5.45 hod Roráty + Jozef Junák, č.d. 343   17.00 hod Vešpery   Utorok 3. XII.   Farský kostol 5.45 hod Roráty zdr. rod. Junákovej a Michalkovej   17.00 hod Vešpery    Streda 4. XII.   Farský kostol 5.45 hod Roráty + […]

Publikované 1 December, 2019 v rubrike Novinky


Liturgický prehľad na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2019 Pondelok 25. XI. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice; spomienka Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kováč – 30. deň pohrebu Utorok 26. XI.   Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Márie Petrikovej – 70.r. Streda 27. XI.   Farský kostol 16.30 hod […]

Publikované 24 November, 2019 v rubrike Novinky