Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Priame prenosy sv. omší cez Vianoce

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. 1. 2022 10:00)

2. nedeľa po narodení Pána (2. 1. 2022 10:00)

 

 

Slávnosť Narodenia Pána (prvý sviatok vianočný, 25. 12. 2021 11:00)

Nedeľa Sv. Rodiny (druhý sviatok vianočný, 26. 12. 2021 11:00)