Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Priamy prenos sv. omše na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.2021 o 18:30)

V stredu 8.12.2021 budete mať možnosť sledovať priamy prenos (stream) sv. omše na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie z kostola sv. Anny o 18:30 na farskom YouTube kanáli.