Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Služby lektorov od 20. do 25. júla 2021

Služby lektorov  od  20. do 25. júla 2021

 

1. čítanie

2. čítanie

 Prosby

 

 

 

 

UTOROK     20. 7. 

18.30 F. kostol  Féria

Eva Skarbová

 

Sára Dzurková

STREDA       21. 7. 

6.30 F. kostol    Féria

Zuzana Chvostaľová

 

Henrieta Gnipová

ŠTVRTOK    22. 7.

18.30 F. kostol  

sv. Márie Magdalény,sviatok

 

Beáta Kohutová

 

Eliška Fencáková

PIATOK       23. 7. 

18.30 F. kostol

Sv. Brigity, reh. sviatok

 

 

Jana Dzurková

 

Michaela Čovanová

SOBOTA      24. 7.

6.30 Kostol sv. Anny

 

Mária Kohutová

 

 

Anna Savková

NEDEĽA       25. 7.  

   O D P U S T  a

   výročie    

   konsekrácie 

8.00 Miloslava Hančariková

 

10.00 Miriama Chvostaľová

 

8.00 Terézia Tomášová

 

10.00 Michal Kohut

Jana Tomášová

 

Mária Chvostaľová

Ď     A    K      J     E    M   ( E 🙂 )