Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad týždňa od 19. 7. – 25. 7. 2021

Liturgický prehľad týždňa od 19. 7. – 25. 7. 2021  Dlhé n/C. 

 

 

 

 

 

UT 20.7.

Féria

 

 

 

F

18.30

 + Mária (Butalová) 4. výr.

ST 21.7.

Féria

A

  6.30

 ZBP Jozef  45r.  č. d. 366

 

 

 

ŠT 22.9.

Sv. Márie Magdalény, sviatok

 

 

 

F

18.30

+ Milka (Dugová)

PI 23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

F

15.00

Sobášna: Martin a Mária

F

18.30

+ Margita (Piškaninová)

SO 24.7.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka 

A

  6.30

+ Rozália (Treščáková)

 

 

 

NE 25.7.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ a Výročie konsekrácie 

F

  8.00

 ZBP  Michal (Gnip) 70r.

F

10.00

 Za farnosť

Farské oznamy:

SPOVEDANIE pred odpustom  utorok  20.7.  od 17.00 do 18.20

                                                       štvrtok  22.7.  od 17.00 do 18.20

                                                       piatok   23.7.   od 10.30 do 12.00 (budeme traja)

                                                       piatok   23.7.   od 19.30 do 20.30 (budeme traja)

                                           

INTENCIE (úmysly na sv. omše) Prosím, aby ste úmysly z tej istej rodiny spájali, ak niekto zomrie, bude odslúžená pohrebná sv. omša, potom o rok výročná a medzi tým si môžete vybrať 1 termín, nie každý mesiac a nie na 30. deň (tak to majú napr. v Snine) Milodar je dobrovoľný, v našich dedinách a mestách sa zvykne dávať 10eur a dáva sa pri nahlásení úmyslu. Úmysly na mesiace október, november a december budem zapisovať po odpuste, po sv. omšiach utorok, štvrtok a piatok v kancelárii FÚ. 

 

 POĎAKOVANIE Detský tábor Oceňujem a ďakujem deviatim animátorom a animátorkám za kvalitnú prípravu a vydarený priebeh farského tábora. Tiež  ďakujem 23 deťom a ich rodičom, že mali dôveru a zverili svoje dieťa animátorom 😊 Tiež  ďakujem aj sponzorom, p. kaplánovi  Františkovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Trochu viac sme sa mohli  spoznať aj pri našej sv. omši vo štvrtok.

Ďakujem aj za včerajšie pokosenie okolo kostolov a fary trom väčším chlapcom 🙂