Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Rozpis na upratovanie kostola Júl/August 2021

Rozpis na upratovanie kostola

vždy v sobotu po sv. omši

Dátum

Meno

17.7.2021

Dzurková Františka, 365/108

Dzurková Anna, 81/78

Dzurková Erika, 156/6

Dzurková Ľubomíra, 408/122

Dzurková Gabriela, 457/104

24.7.2021

Dzurková Anna, 72/2

Dzurková Lenka, 408/122

Dzurková Zuzana, 408/122

Dzurková Sára, 81/78

Dzurková Klaudia, 457/104

31.7.2021

Džuganová Anna, 621/31

Fencáková Emília, 620/41

Fencáková Jana, 121/4

Fencáková Lenka, 584/2

Fencáková Martina, 36/43

7.8.2021

Fencáková Eva, 490/179

Fencáková Eliška, 36/43

Frimmerová Eva, 334/1

Frimmerová Nikola, 334/1

Fursterová Mária, 199/8

14.8.2021

Gazdová Mária, 361/321

Gazdová Viera, 551/323

Gazdová Monika, 423/13

Gazdová Viktória, 423/13

Gazdová Kristína, 551/323

21.8.2021

Gerbocová Magdaléna, 591/5

Gičová Erika, 500/313

Gnipová Daniela, 71/4

Gnipová Henrieta, 588/154

Gnipová Kristína, 588/154

28.8.2021

Gurbovičová Mária, 533/3

Gutterová Eva, 294/42

Haburajová Jana, 70/6

Hafincová Zuzana, 370/150

Hajdu Helena, 629/32