Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

5. VII.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Rozália Treščáková
  9.00 hod Sv. omša  + Andrej,  Ján, Anna, Jozef, č.d. 133 

Utorok

6. VII.

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša  + Terézia Michaličková, č.d. 358

Streda

7. VII.

 
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša  + Ján, Anna, Štefan, Jozef, č.d. 133

Štvrtok

8. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša  BP Petra Hančarika – 50.r.

Piatok

9. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša  + Rudolf Kováč, č.d. 264

Sobota

10. VII.

Bl. Panny Márie v sobotu, spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Kováčovej, č.d. 264

Nedeľa

11. VII.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján, Mária, Ján Fursterovi
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Euch. pob.   

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťDnes po farskej sv. omši môžete prichádzať na poklonu Oltárnej Sviatosti. Pobožnosť na Prvú nedeľu začne o 15 00 hod., v Hodine milosrdenstva zakončená Eucharistickým požehnaním. Po nej je výmena ružencových tajomstiev.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 17 00 hod. Nočná poklona: Pia od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. 
 5. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda – V pondelok slávime sviatok, kedy ďakujeme Pánu Bohu za dar katolíckej viery. Na príhovor našich vierozvestcov modlime sa za rozmnoženie viery v našich rodinách a na celom Slovensku.
 6. Novéna – Od stredy sa pred sv. omšou modlíme deviatnik k P. M. Škapuliarskej. Všetkých členov bratstva pozývame k spoločnej modlitbe. Kto sa nemôže zúčastniť, nech sa ho modlí súkromne.
 7. FER – Vo štvrtok o 10 00 hod. bude stretnutie farskej ekonomickej rady.
 8. Sobáše – Prosíme všetkých snúbencov, ktorí plánujú ešte v tomto roku sobáš, aby v priebehu týždňa prišli na farský úrad.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: František Babič, rím. kat., syn rodičov Františka a Veroniky rod. Gardianovej, nar. v Humennom a býv. v Humennom a Katarína Božidarová, rím. kat., dcéra rodičov Mariána a Kataríny rod. Holotovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 17.VII.2021 vo farskom kostole o 14 00 hod. Ohlasujú sa po II. krát. 

  Martin Demjan, rím. kat., syn rodičov Františka a Daniely rod. Kucerovej, nar. a býv. v Snine a Mária Kováčová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Valkovičovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 23.VII.2021 vo farskom kostole o 15 00 hod. Ohlasujú sa po I. krát. 

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 10. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 6., horliteľka p. Mária Burdová. 

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Henrieta Gnipová

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kohut

Miriama Chvostaľová

Miloslava Hančariková

Jana Tomášová

Utorok 

Michaela Čovanová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Streda 

Marta Burdová

xxx

xxx

Františka Kohutová

Štvrtok 

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Piatok

Sára Dzurková

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Sobota

Mária Janušová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Erika Gičová

Mária Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jana Dzurková

Jozef Piškanin

Mária Mesarošová

Terézia Tomášová

Upratovanie kostola: utorok, 18 30 hod.: Demská Adela, č.d. 366, Divulitová Mária, č.d. 517, Drábová Bibiaba, č.d. 221, Dunajová Valéria, č.d. 77, Dvulit Michaela, č.d. 175

sobota, 7 30 hod.: Dzurková Mária, č.d. 582, Dzurková Daniela, č.d. 414, Dzurková Darina, č.d. 106, Dzurková Daniela, č.d. 442, Dzurková Jana, č.d. 544

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.