Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

28. VI.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Jána Kováča – 75.r.

Utorok

29. VI.

Slávnosť  SV. APOŠTOLOV  PETRA  A  PAVLA – prikázaný sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Vaškovej
  17.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 

Streda

30. VI.

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme; spomienka / Záver šk. roka – Te Deum
Farský kostol 16.00 hod Sv. spoveď žiakov  
  17.00 hod  Sv. omša   + rod. Piškaninovej 

Štvrtok

1. VII.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 16.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod  Sv. omša + pob. za kňazov  + Ján Hančarik, č.d. 381 

Piatok

2. VII.

Sviatok  NAVŠTÍVENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE / Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša  + Ján, Júlia, Štefan, č.d. 595 
  17.00 hod  Sv. omša + pob. na I. piatok  + čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

3. VII.

Sv. Tomáša, apoštola; sviatok / prvá sobota mesiaca – fatimská 
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii + čl. Ružencového Bratstva
  7.00 hod  Fatima   

Nedeľa

4. VII.

ŠTRNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + kňaz Jozef Treščák
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťPobožnosť sv. ruženca začne o 14 15 hod., v Hodine milosrdenstva Eucharistické požehnanie.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Nočná poklona: Ut, Pia od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré zbierate k Lurdskej jaskyni na výzdobu.
 5. Dišpenz – Slovenskí biskupi rozhodli o ukončení dišpenzu od povinnej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.
 6. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla – V pondelok – na vigíliu slávnosti bude vyvesená na veži kostola Pápežská zástava ako symbol našej spolupatričnosti s Rímskou cirkvou. V utorok slávime tento sviatok ako prikázaný – t.z. pod ťažkým hriechom vo svedomí sa zdržiavame telesných prác a nákupov a zúčastňujeme sa sv. omše. Kto má nejaký náboženský predmet posvätený od Sv. otca alebo biskupa, môže v tento deň získať úplné odpustky, ak splní všetky podmienky k ich získaniu a daný predmet si uctí (napr. pobozkaním). Taktiež kto v tento deň navštívi baziliku a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 7. Požehnanie motorových vozidiel – bude v utorok po farskej sv. omši na parkovisku pri Kostole sv. Anny. Prosíme Pána Boha o pomoc a ochranu na cestách zvlášť počas letných mesiacov.
 8. Júnová pobožnosť ukončíme ju v stredu. Až do 8.XII. sa modlíme Litánie k sv. Jozefovi s príslušnou modlitbou, okrem novén – k P. M. Škapuliarskej, k sv. Anne, …
 9. Záver šk. roka – je v stredu. Pred sv. omšou bude sv. spoveď pre žiakov a študentov.
 10. Sviatok Navštívenia bl. Panny Márie – ť na Mariánsku horu v Levoči je možná súkromne.
 11. V tomto týždni – Na Prvý štvrtok sa modlíme za nové kňazské povolania z našej farnosti, na Prvý piatok adorujeme a pristupujeme k sv. prijímaniu s úmyslom zmierenia B. Srdca Ježišovho za všetky znesvätenia a na Prvú sobotu za všetky urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Fatimskú sobotu pripravuje ruža č.7.  Na Prvú nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 12. Farské auto – Naša farnosť dostala k dispozícii farské vozidlo, ktoré sa bude používať na prevoz starších a chorých na bohoslužby. Potrebujeme však dobrovoľníkov – šoférov, ktorí by sa striedali a prijali túto službu pre farnosť. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.
 13. Letný tábor – Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našej krajine, sú pre účasť dieťaťa na tábore stanovené tieto podmienky:

  – je potrebné zabezpečiť pre dieťa 72 hodín pred táborom PCR test alebo sa preukázať potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonanom ochorení COVID-19 v posledných 180 dňoch. Tieto podmienky neplatia pre deti do 10 rokov.

   Pravidlá pre platnosť očkovania: Účastník musí byť najmenej 21 dní od 1. dávky a 1. dávka platí najviac 90 dní, ak neabsolvoval 2. dávku. Ak absolvoval 2. dávku, tak mu platí 12 mesiacov. Ak absolvoval iba jednodávkovú vakcínu, tak mu platí tiež 12 mesiacov.

   Do 30. júna (streda) je potrebné odovzdať prihlášky. Prosíme všetkých rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa na farský tábor, aby telefonicky alebo mailom kontaktovali hlavnú animátorku Alžbetu Kohutovú a oznámili jej, že ich dieťa vlastní potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 alebo doklad o zaočkovaní, prípadne či majú záujem o PCR test. Pracujeme na možnosti hromadného testovania účastníkov letného tábora. O podrobnostiach vás budeme informovať.

 14. Obliekanie – Začali sa letné dni. No pamätajme na úctu a dôstojnosť pri oblečení a obuvi do posvätného priestoru, ktorým je kostol.
 15. Prázdniny – Počas letných mesiacov dovoleniek a prázdnin nezabúdajme na svoju dušu, t.z. na každodennú modlitbu, sv. omšu a pristupovanie k sviatostiam. Žime v posväcujúcej milosti a chráňme sa hriechu.
 16. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: František Babič, rím. kat., syn rodičov Františka a Veroniky rod. Gardianovej, nar. v Humennom a býv. v Humennom a Katarína Božidarová, rím. kat., dcéra rodičov Mariána a Kataríny rod. Holotovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 17.VII.2021 vo farskom kostole o 14 00 hod.  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 17. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.5., horliteľka p. Martina Čovanová. 

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok 

Emília Polačková

Valéria Čopiková

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Anna Savková

Mária Kohutová

Streda 

Terézia Tomášová

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Štvrtok 

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Piatok

Jana Tomášová

Mária Mesarošová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Marta Burdová

Jozef Piškanin

Sobota

Ruža č.7

xxx

xxx

Ruža č.7

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Beáta Kohútová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Bernard Piškanin

Sára Dzurková

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Cilipová Andrea, č.d. 625, Cipková Iveta, č.d. 422, Čopíková Valéria, č.d. 276, Čovanová Martina, č.d. 455, Čovanová Kristína, č.d. 455

sobota, 8 15 hod.: Čusová Martina, č.d. 481, Čusová Katarína, č.d. 104, Čusová Ráchel, č.d. 481, Demčáková Jana, č.d. 611, Demjanová Margita, č.d. 507

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.