Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

21. VI.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

BP Timoteja Giča – 19.r.

+ Pavlína Burdová, č.d. 460

Utorok

22. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

BP Jozefa Ivana – 70.r.

BP rod. Kuncovej, č.d. 549

Streda

23. VI.

Vigília slávnosti NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  17.00 hod Sv. omša

+ Jozef, Michal, Pavlína, Anna, č.d. 239 / 

+ Andrej, Júlia Lelkovi, č.d. 233 

Štvrtok

24. VI.

Slávnosť  NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Farský kostol 7.00 hod  Sv. omša

+ Ján Polačko, č.d. 403

+ Miroslav, Regina

  17.00 hod Sv. omša 

+ kňaz Ján Gnip

+ Jozef Lelko, č.d. 270

Piatok

25. VI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša na Ľachovej

+ Ján, Zuzana Tomášovi

+ Lukáš Schlimbach

Sobota

26. VI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Margita Piškaninová, č.d. 456 /

+ rodičov Ivanových a Hrinových, č.d. 240

  14.00 hod Sobáš   

Nedeľa

27. VI.

TRINÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

BP rod. Polačkovej, č.d. 403

BP rod. Kohutovej, č.d. 16

  10.00 hod  Sv. omša novokňaza + Ján Kažimír / + Michal, Anna, Ján, č.d. 481 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťPobožnosť sv. ruženca začne o 14 15 hod., v Hodine milosrdenstva Eucharistické požehnanie.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: Str, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Nočná poklona: Ut, Pia od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré zbierate k Lurdskej jaskyni na výzdobu.
 5. Jubileum – Emeritný arcibiskup Msgr. Alojz Tkáč v tomto týždni slávi deň svojho patróna sv. Alojza a v piatok diamantové výročie kňazskej vysviacky – 60.r. Zahrňme ho do svojich modlitieb.
 6. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na Dobročinné diela Sv. otca. Vieme, že sa stará najmä o odvrhnutých od spoločnosti a podporuje sociálne slabších. Podporme ho podľa svojich možností. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 7. Farské auto – Naša farnosť dostala k dispozícii farské vozidlo, ktoré sa bude používať na prevoz starších a chorých na bohoslužby. Potrebujeme však dobrovoľníkov – šoférov, ktorí by sa striedali a prijali túto službu pre farnosť. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.
 8. Ľachová – V piatok večer bude sv. omša na Ľachovej spojená s posviackou kríža. Z tohto miesta budeme prosiť za ochranu celej farnosti pred akýmkoľvek zlom.
 9. Novokňaz – Na budúcu nedeľu bude dp. Peter Repko, novokňaz sláviť sv. omšu pre našu farnosť. Sprevádzajme jeho kroky modlitbou a prijmime jeho novokňazské požehnanie.
 10. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Ľonc, rím. kat., syn rodičov Slavomíra a Zdenky rod. Jozefovej, nar. v Humennom a býv. v Belej n/Cir. a Jana Bončíková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Rajňákovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 26.VI.2021 vo farskom kostole o 14 00 hod.  Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 11. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.4., horliteľka p. Jozefína Burdová 

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Anna Savková

xxx

xxx

Mária Mesarošová

Utorok 

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Streda 

Mária Janušová

M. Chvostaľová

Jozef Piškanin

Terézia Tomášová

Štvrtok 

Bernardína Piškaninová

Henrieta Gnipová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Miloslava Hančariková

Michal Kohut

Anna Polačková

Beáta Kohútová

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Sobota

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Františka Kohutová

Michaela Štofiková

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Marta Burdová

Anna Piškaninová

Valéria Čopiková

Mária Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Buriková Katarína, č.d. 260, Buriková Denisa, č.d. 578, Buriková Erika, č.d. 598, Chvostaľová Viera, č.d. 526, Chvostaľová Magdaléna, č.d. 45

sobota, 7 30 hod.: Chvostaľová Jana, č.d. 586, Chvostaľová Jana, č.d. 633, Chvostaľová Monika, č.d. 10, Chvostaľová Miriama, č.d. 586, Chvostaľová Zuzana, č.d. 586

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.