Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

14. VI.

 

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

 

+ Andrej Piškanin, č.d. 475

Utorok

15. VI.

 

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

+ Jozef Košticháč – 1.výr.

Streda

16. VI.

 

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša 

+ Oľga Gutterová

Štvrtok

17. VI.

 

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

+ Milka Dugová

Piatok

18. VI.

 

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

BP Martina Tutku – 18.r.

+ Michal, Alžbeta Šimonovi, 91

Sobota

19. VI.

Bl. Panny Márie v sobotu, spomienka

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

+ Michal, Alžbeta Kohutovi, č.d. 18;

+ rod. Ondušovej, 535

Nedeľa

20. VI.

DVANÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Farský kostol

8.00 hod

Sv. omša

BP rod. Kohutovej, č.d. 489

  10.00 hod  Sv. omša  + Michal, Anna, Michal, Magdaléna, č.d. 521 
 

15.00 hod

Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Popoludňajšia pobožnosťPobožnosť sv. ruženca začne o 14 15 hod., v Hodine milosrdenstva Eucharistické požehnanie.
  2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: V tomto týždni súkromne. Nočná poklona: Piatok od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. 
  5. Ofera – Na budúcu nedeľu je júnová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Ľonc, rím. kat., syn rodičov Slavomíra a Zdenky rod. Jozefovej, nar. v Humennom a býv. v Belej n/Cir. a Jana Bončíková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Rajňákovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 26.VI.2021 vo farskom kostole o 14 00 hod. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  7. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.3., horliteľka p. Henrieta Gnipová. 

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Sára Dzurková

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok 

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Streda 

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok 

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Ema Petrová

Sobota

Eva Gutterová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Nedeľa

Miriama Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Patrícia Piškaninová

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Jana Tomášová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Burdová Anna, č.d. 427, Burdová Ľubica, č.d. 491, Burdová Mária, č.d. 242, Burdová Ľubica, č.d. 174, Burdová Slávka, č.d. 3

sobota, 7 30 hod.: Burdová Jana, č.d. 296, Burdová Zuzana, č.d. 427, Burdová Adriana, č.d. 174, Burdová Alexandra, č.d. 242, Buriková Jana, č.d. 458

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.