Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

7. VI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša  BP Jozefa Mesaroša – 60.r.

Utorok

8. VI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP rod. Rebičovej

Streda

9. VI.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša  zdr. Veroniky Kohutovej – 25.r.

Štvrtok

10. VI.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jozef Burda – 30.deň

Piatok

11. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO
Farský kostol

7.00 hod

 

Sv. omša BP Juraja Fencáka – 22.r.
  17.00 hod Sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou 

+ Andrej Pavlovčin – 1.výr.

+ Pavol, Mária Škutkovi 

Sobota

12. VI.

NEPOŠKVRNENÉHO  SRDCA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

BP Andreja a Daniely Šimonových 

+ Mikuláš Morťanik – 10.výr.

Nedeľa

13. VI.

JEDENÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján Hančarik, č.d. 162
  10.00 hod  Sv. omša  + Pavol Burda, č.d. 59 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Popoludňajšia pobožnosťDnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši je vystavená Najsv. Sviatosť k poklone. Bratstvo sv. ruženca sa spoločne modlí o 14 15 hod. V Hodine milosrdenstva Eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.
  2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: V tomto týždni súkromne. Nočná poklona: Piatok od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. 
  5. Novéna – k Božskému Srdcu je vždy po sv. ruženci.
  6. Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho – Je to sviatok bratstiev Božského Srdca. V ten deň pristúpme k sv. prijímaniu s úmyslom odčinenia našich hriechov a zmierenia Božského Srdca. Pri večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky. Nakoľko je to slávnosť pripadajúca na piatok, nezaväzuje nás príkaz vykonať kajúci skutok.
  7. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Ľonc, rím. kat., syn rodičov Slavomíra a Zdenky rod. Jozefovej, nar. v Humennom a býv. v Belej n/Cir. a Jana Bončíková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Rajňákovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 26.VI.2021 vo farskom kostole o 14 00 hod.  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  8. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.2., horliteľka p. Eva Skarbová. 

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Beáta Kohútová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Utorok 

Terézia Tomášová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Streda 

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Štvrtok 

Jozef Polačko

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Piatok

Marta Burdová 

Mária Kohutová

Jozef Polačko

Michal Kováč

Emília Polačková

Valéria Čopiková

Anna Savková

Bernard Piškanin

Sobota

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Františka Kohutová

Nedeľa

Mária Mesarošová

Jana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Michal Kohut

Jozef Piškanin

Erika Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Božidarová Katarína, č.d. 613, Božidarová Renáta, č.d. 579, Božidarová Martina, č.d. 579, Božidarová Karin, č.d. 613, Brudňaková Anna, č.d. 207

sobota, 7 30 hod.: Bruteničová Františka, č.d. 145, Burdová Marta, č.d. 498, Burdová Marta, č.d. 285, Burdová Mária, č.d. 549, Burdová Valéria, č.d. 536

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.