Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na 9. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 9. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

30. V.

Záver Májových pobožností
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša  + Ján Kažimír

Utorok

1. VI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Anna Burdová – 5.výr.

Streda

2. VI.

Začiatok Novény k Najsv. Srdcu Ježišovmu
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša zo slávnosti BP manž. Burdových – 30.r. sob.

Štvrtok

3. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI 

prikázaný sviatok / Prvý štvrtok mesiaca

Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Hančarik – 7.výr.
  17.00 hod Sv. omša + kňaz Jozef Treščák 

Piatok

4. VI.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Bratstva B. Srdca

Sobota

5. VI.

Prvá sobota mesiaca – fatimská 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Ružencového bratstva

Nedeľa

6. VI.

DESIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Michal Leňka, 293
  10.00 hod  Sv. omša  + Milan Burda – 30. deň pohrebu 
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťModlitba sv. ruženca o 14 15 hod. O 15 00 hod. Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: V tomto týždni súkromne. Nočná poklona: Piatok od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. 
 5. Biely týždeňPrvoprijímajúci deti prežívajú svoj tzv. „Biely týždeň“. Oblečení v sviatočných šatách prichádzajú k sv. prijímaniu. Sprevádzajme ich modlitbou o posilnenie viery a roznietenie lásky k Pánu Ježišovi. Celý tento týždeň ešte budú mať katechézy o 16 30  hod. Rodičom pripomíname, aby im pomohli vykonať si 9 prvých piatkov.
  V sobotu bude prijatie detí do Bratstva karmelského škapuliara. Dospelí, ktorí majú záujem, nech sa zapíšu v sakristii.
 6. Májové pobožnosti – ukončíme zajtra večer.
 7. Júnové pobožnosti – k úcte Najsv. Srdca Ježišovho začínajú v utorok. Po antifóne sv. ruženca sa počas celého mesiaca modlíme Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Počas Novény ich spievame.
 8. Novéna – Od stredy sa modlíme deviatnik k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Zvlášť povzbudzujeme členov Bratstva B. Srdca, aby sa ho zúčastňovali s úmyslom odprosovania urážok a ľahostajnosti voči láske Ježišovho Srdca. Kto nemôže, nech sa ho modlí doma spolu v rodine za obrátenie našich sŕdc.
 9. Sviatok Božieho Tela – je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás zdržiavať sa telesných prác a nákupov ako v nedeľu. 
 10. V tomto týždni – je Prvý štvrtok mesiaca, deň modlitieb za nové kňazské povolania. Prvý piatok pristupujme k sv. prijímaniu s úmyslom zadosťučinenia za urážky Ježišovho Srdca a na Fatimskú sobotu obetujeme sv. prijímanie a modlitbu sv. ruženca s úmyslom vynáhrady nepoškvrnenému Srdcu P. Márie, za obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete. Na Prvú nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 11. Letný tábor – Rozhodli sme sa aj tento rok, pokiaľ sa bude situácia ohľadom koronavírusu aj naďalej pozitívne vyvíjať, zorganizovať letný tábor. Tábor by sa konal v Hermanovciach od 12.-16. júla. Ďalšie potrebné informácie poskytneme neskôr. Predbežný záujem je potrebné nahlásiť Alžbete Kohutovej na t.č.: 0940 534 111. 
 12. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová. 

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Jana Tomášová

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Utorok 

Františka Kohutová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Streda 

Jana Dzurková

Michal Kováč

Mária Mesarošová

Mária Chvostaľová

Štvrtok 

Miloslava Hančariková

Miriama Chvostaľová

Jozef Polačko

M. Chvostaľová

Mária Janušová

Jozef Hančarik

Štefan Piškanin

Beáta Kohútová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Ema Petrová

Sobota

Michal Kohut

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Eva Gutterová

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Mária Kohutová

Bernardína Piškaninová

Sára Dzurková

Terézia Tomášová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Jana Bocková č.d. 138, Eva Bončíková, č.d. 338, Viktória Bončíková, č.d. 304, Tamara Bončíková, č.d. 304, Iveta Bončíková, č.d. 558

sobota, 7 45 hod.: Jana Bončíková, č.d. 603, Jana Bončíková, č.d. 371, Adriana Bončíková, č.d. 304, Anna Bončíková, č.d. 531, Jana Bončíková, č.d. 531

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.