Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 8. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 8. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

24. V.

TURÍČNY  PONDELOK

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

+ Anna Kováčová – 20.výr. 

+ Jozef Lelko, č.d. 270

 

17.00 hod

 Sv. omša zdr. Dušana; + Ján Savkanič 

Utorok

25. V.

 

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

+ Jozef, Anna, č.d. 550

+ Andrej, Anna, č.d. 132

Streda

26. V.

Sv. Filipa Neriho, kňaza; spomienka

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

+ Margita Piškaninová, č.d 456

+ Rozália Treščáková

Štvrtok

27. V.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

BP Marty Makovcovej – 73.r.

Rod. Leňkovej, č.d. 293

Piatok

28. V.

 

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

BP Štefánie – 30.r., č.d. 366

BP Jozefa Lelka – 30.r.

Sobota

29. V.

BL. Panny Márie v sobotu; spomienka

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

+ Michal, Anna, č.d. 320

+ Ján, Jozefína Burdovi, č. 523

Nedeľa

30. V.

SLÁVNOSŤ  NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE  

Farský kostol

8.00 hod

Sv. omša

+ Ján Ivan, č.d. 240

+ Štefan, Anna Kováčovi, 504

 

10.00 hod

Farská sv. omša

Prvé sv. prijímanie 

za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťModlitba sv. ruženca o 14 15 hod. O 15 00 hod. Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Denná poklona: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Nočná poklona: Ut, Pia od 21 00 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. 
 5. Slávnosť I. sv. prijímania  jej príprave bude predchádzať:
  • Zajtra po sv. omši bude stretnutie rodičov v katechetickej miestnosti.
  • Prvoprijímajúce deti sa budú celý tento týždeň stretávať na fare v katechetickej miestnosti od pondelka každý deň o 16 00 hod. (okrem stredy). Po sv. omši budú mať nácvik nedeľnej slávnosti. Rodina a príbuzní nech sprevádzajú prípravu našich detí každodennou účasťou na sv. omši.
  • Rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci našich detí nech pristúpia k sv. spovedi už počas týždňa, aby v nedeľu mohli za nich obetovať sv. omšu a sv. prijímanie. Nenechávajte si to až na posledné dni! V sobotu budú mať sv. spoveď iba prvoprijímajúci. Počas sobotňajšieho popoludnia všetci prvoprijímajúci spolu s rodičmi a rodinami adorujú po pol hodine. Pozývame členov ich rodín, ale aj ostatných farníkov, aby touto adoráciou vyprosovali Božiu pomoc v živote a lásku k eucharistickému Kristovi pre tieto deti. 

  14.00 hod. – 14.30 hod.

  rod. Petričová a Feňová

  14.30 hod. – 15.00 hod.

  rod. Piškaninová a Kočmarošová

  15.00 hod. – 15.30 hod.

  rod. Haburajová a Hafincová

  15.30 hod. – 16.00 hod.

  rod. Kvašná a Burdová

  16.00 hod. – 16.30 hod.

  rod. Dzurková a Michrinová

  16.30 hod. – 17.00 hod.

  rod. Petrová a Rybárová

  17.00 hod. – 17.30 hod.

  rod. Piškaninová a Treščáková

  17.30 hod. – 18.00 hod.

  rod. Nemčíková a Hajdu

  18.00 hod. – 18.30 hod.

  rod. Čusová a Haburajová

  18.30 hod. – 19.00 hod.

  rod. Kováčová, Divulitová a Dudiová

  • Nedeľná Slávnosť I. sv. prijímania je farskou slávnosťou, nielen rodín našich detí. Zúčastnime sa na nej. Každý, kto v tento deň spolu s deťmi pristúpi k sv. prijímaniu, získava úplné odpustky. 
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:  Jozef Skvašik, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Ľuboslavy rod. Hoľkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom nad Cirochou a Lucia Pokšajová, rím. kat., dcéra rodičov + Štefana a Magdalény rod. Harakaľovej, nar. a bývajúca v Snine. Sobáš: Snina – Sv. Kríža, 29.V.2021.
 7. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.9., horliteľka p. Jana Piškaninová. Ruže, ktoré sa predmodlievajú, nech ešte pred sv. omšou pozapaľujú sviece pri Lurdskej jaskyni.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Mária Chvostaľová

Terézia Tomášová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Marta Burdová

Jozef Hančarik

Utorok 

Jana Dzurková

xxx

xxx

Ema Petrová

Streda 

Emília Polačková 

xxx

xxx

Jozef Polačko

Štvrtok 

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Piatok

Anna Savková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Erika Gičová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Nedeľa

Eva Skarbová

Rodičia 

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Jozef Piškanin

Rodičia 

Valéria Čopiková

Rodičia 

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Mária Antoľaková č.d. 390; Magdaléna Bednárová, č.d. 139; Kristína Behunová, č.d. 176; Jana Beňová, č.d. 96; Daniela Bindzárová, č.d. 76.

sobota, 10 00 hod.: Rodičia prvoprijímajúcich

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.