Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na Siedmy veľkonočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Siedmy veľkonočný týždeň 2021

Pondelok

17. V.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Margity Gnipovej – 80.r.

zdr. Márie – 40.r.

Utorok

18. V.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Štefana Mesaroša – 75.r.

BP Karola – 40.r.

Streda

19. V.

Kántry
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Jozef Burda, č.d. 543

+ Margita Pastýrová, č.d. 249

Štvrtok

20. V.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Štefan Piškanin – 6.výr.

+ Jozef Lelko – 30.výr.

Piatok

21. V.

Kántry
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Alžbety Petrovej – 18.r.

BP novomanž. Bončíkových

Sobota

22. V.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky; spomienka / Kántry
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Milka Dugová

+ Milan Michrina

Nedeľa

23. V.

TURÍČNA  SLÁVNOSŤ  ZOSLANIA  DUCHA  SVÄTÉHO  

Záver veľkonočného obdobia

Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP Kataríny Božidarovej – 50.r.

zdr. Jaroslavy, Anny, č.d. 550

  10.00 hod

Farská sv. omša

na nádvorí kostola 

za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťModlitba sv. ruženca o 14 15 hod. O 15 00 hod. Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Nakoľko je zrušený núdzový stav a zákaz nočného vychádzania, opäť obnovujeme aj nočnú adoráciu. Denná poklona: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Nočná poklona: Ut, Pia od 17 30 hod. – 6 15 hod. Kvôli istote adorátorov, zapisujme sa. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 20 30 hod. 
 5. Farská katechéza – Prvoprijímajúci majú katechézu v utorok a v piatok o 16 00 hod. Rodičov prosíme o zopakovanie učiva z Katechizmu od str. 77. – 87. do štvrtku.
 6. Kántry – V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Počas nich sa sv. Cirkev modlí a postí za nové povolania do kňazských seminárov a reholí. Pridajme sa, veď spása duší prichádza cez duchovné povolania. Modlime sa o nové povolania aj z našej farnosti.
 7. Turíce – Slávnosť Zoslania Ducha Sv. je tretím najväčším v liturgickom roku. V nedeľu počas slávnosti možno získať úplné odpustky za spev sekvencie „Veni Creator – Príď, Duchu Sv., tvorivý“. Podmienkou je účasť na sv. prijímaní. Využime čas k sv. spovedi. Touto slávnosťou sa uzatvára veľkonočné obdobie.
 8. Ofera – Na budúcu nedeľu je májová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Dzurko, rím. kat., syn rodičov Jána a Márie rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom nad Cirochou a Ivana Smetanková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Ivany rod. Bochinovej, nar. v Humennom a bývajúca v Hrabovci nad Laborcom. Sobáš: 22.V.2021 v Hrabovci nad Laborcom.

  Jozef Skvašik, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Ľuboslavy rod. Hoľkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom nad Cirochou a Lucia Pokšajová, rím. kat., dcéra rodičov + Štefana a Magdalény rod. Harakaľovej, nar. a bývajúca v Snine. Sobáš: Snina – Sv. Kríža, 29.V.2021.

 10. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.8., horliteľka p. Marta Burdová. Ruže, ktoré sa predmodlievajú, nech ešte pred sv. omšou pozapaľujú sviece pri Lurdskej jaskyni.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Mária Janušová

xxx

xxx

Terézia Tomášová

Utorok 

Ema Petrová

xxx

xxx

Mária Mesarošová

Streda 

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Štvrtok 

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Beáta Kohútová

Piatok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Sobota

Sára Dzurková

xxx

xxx

Eva Gutterová

Nedeľa

Magdaléna Chvostaľová

Jana Tomášová

Michal Kováč

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Františka Kohutová

Mária Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Júlia Treščáková, č.d. 602; Anna Tulenková, č.d. 192; Jana Tutková, č.d. 538; Miroslava Vitkovičová, č.d. 492; Miriam Vitkovičová, č.d. 492.

sobota, 7 30 hod.: Viktória Vojtko, č.d. 542; Mária Vološinová, č.d. 173; Mária Vološinová, č.d. 173; Daniela Vozárová, č.d. 61; Magdaléna Zuščáková, č.d. 292.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.