Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Šiesty veľkonočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Šiesty veľkonočný týždeň 2021

Pondelok

10. V.

I. Prosebný (krížový deň) za úrodu  
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján Čus, č.d. 104

+ Milan Burda, č.d. 225

Utorok

11. V.

II. Prosebný (krížový deň) za úrodu  
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Márie Leňkovej – 90.r.

BP Tomáša Piškanina – 1.r.

Streda

12. V.

III. Prosebný (krížový deň) za úrodu  
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Ján Nemčík – 20.výr.

+ Milan Michrina

Štvrtok

13. V.

Slávnosť  NANEBOVSTÚPENIA  PÁNA – prikázaný sviatok 
Farský kostol 6.00 hod  Sv. omša 

+ Marián Buričin – 40.výr.

+ Jozef Harvan

   17.30 hod Farská sv. omša na nádvorí kostola  za farnosť 

Piatok

14. V.

Sv. Mateja, apoštola; sviatok / Začiatok Novény k Duchu Svätému
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Šimona Fencáka – 20.r.

BP Miriam – 6.r.

Sobota

15. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Oľga Gutterová

+ Ján Hančarik – 30. deň

Nedeľa

16. V.

SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 8.00 hod  Sv. omša 

zdr. a poď. Márie Polačkovej 75.r.

BP rod. Miroslava Petríka, 239

  10.00 hod  Farská sv. omša na nádvorí kostola za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosťModlitba sv. ruženca o 14 15 hod. O 15 00 hod. Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 19 30 hod. 
 5. Farská katechéza – Prvoprijímajúci majú katechézu v utorok a v piatok o 16 00 hod. 
 6. Prosebné Krížové dni – Sú to 3 dni pred Nanebovstúpením Pána, kedy sv. Cirkev prosí za požehnanie zemskej úrody. Na tento úmysel sa budeme modliť v kostole (procesia v tomto roku nebude) a vy sami zoberte svätenú vodu a spolu s modlitbou pokropte svoje záhrady a polia s prosbou o požehnanie ľudskej práce, vzrast ozimín, ochranu pred škodcami a priaznivé počasie, ktoré potrebujeme pre naše živobytie.
 7. Novéna k sv. Rite – Členky spoločenstva „Modlitby matiek“ sa ju modlia od štvrtku vždy pred sv. omšou pred relikviami sv. Rity.
 8. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – Je to 40. deň po Veľkej noci, kedy Pán Ježiš podľa Sv. Písma vystúpil do neba. Je to prikázaný sviatok. Zasväťme ho zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. Podobne ako v nedeľu využite priestor počas sv. omše večer pred kostolom.
 9. Novéna k Duchu Sv.Pripomína nám apoštolov, ktorí spolu s Pannou Máriou očakávali Ducha Sv. Vzývajme ho o pomoc do každodenného života, aby sme nezablúdili. A pre tých, čo oslabli vo viere vyprosujme jeho pomoc k návratu k Pánu Bohu. 
 10. Kňazská vysviacka – Dp. diakon Peter Repko oznamuje, že 12.VI.2021 prijme kňazskú vysviacku. Po nej bude mať primičnú sv. omšu v Bratislave. Pre rodinu, príbuzných a známych bude mať sv. omšu aj v našej farnosti v nedeľu 27.VI.2021. Zahrňme ho do svojich modlitieb.
 11. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá – Rádio Lumen a Tv Lux. Podporme naše katolícke médiá v šírení Božieho slova a náboženských relácií. Pán Boh zaplať.
 12. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš Piškanin, rím. kat., syn rodičov Štefana a Renáty rod. Repkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom nad Cirochou a Daniela Havrilčáková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Magdalény rod. Krešilovej, nar. v Humennom a bývajúca v Udavskom. Sobáš: 15.V.2021 o 14 00 hod. vo farskom kostole.

  Tomáš Dzurko, rím. kat., syn rodičov Jána a Márie rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom nad Cirochou a Ivana Smetanková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Ivany rod. Bochinovej, nar. v Humennom a bývajúca v Hrabovci nad Laborcom. Sobáš: 22.V.2021 v Hrabovci nad Laborcom.
  Jozef Skvašik, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Ľuboslavy rod. Hoľkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom nad Cirochou a Lucia Pokšajová, rím. kat., dcéra rodičov + Štefana a Magdalény rod. Harakaľovej, nar. a bývajúca v Snine. Sobáš: Snina – Sv. Kríža, 29.V.2021.

 13. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.7., horliteľka p. Veronika Krivjanská. Ruže, ktoré sa predmodlievajú, nech ešte pred sv. omšou pozapaľujú sviece pri Lurdskej jaskyni.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Jana Tomášová

xxx

xxx

Terézia Tomášová

Utorok 

Sára Dzurková

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Streda 

Eva Skarbová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok 

Miloslava Hančariková

Henrieta Gnipová

Júlia Krivjanská

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Štefan Piškanin

Erika Gičová

Anna Savková

Piatok

Františka Kohutová 

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Nedeľa

Eliška Fencáková

Marta Burdová

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Katarína Škutková, č.d. 497; Alžbeta Škutková, č.d. 497; Magdaléna Štofiková, č.d. 196; Jana Šuchtová, č.d. 306; Valéria Tkáčová, č.d. 247.

sobota, 7 30 hod.: Adriana Tkáčová, č.d. 475; Jana Tomášová, č.d. 615; Jana Tomášová, č.d. 299; Janette Treščáková, č.d. 577; Mária Treščáková, č.d. 373.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.