Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na Piaty veľkonočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Piaty veľkonočný týždeň 2021

Pondelok

3. V.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

poď. Verony Skvašikovej – 75.r.

BP Evy Skarbovej

Utorok

4. V.

Sv. Floriána, mučeníka; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Margita Burdová – 2.výr.

+ kňaz Jozef Treščák

Streda

5. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ rod. Gazdovej a Piškaninovej, č.d. 331

+ Milan Michrina, č.d. 518

Štvrtok

6. V.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ rodičov Skvašikových a Repkových

+ Emil Kováč – 20.výr.

Piatok

7. V.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rodičov a st. rodičov Michrinových a Petrových
   17.00 hod Sv. omša

+ čl. Bratstva B. Srdca

+ Michal, Mária, č.d. 550

Sobota

8. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

poď. manž. Burdových – 50.r. sob.

+ Milan Savka

Nedeľa

9. V.

ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA / Deň matiek
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP rod. Liptákovej

BP Milana Dzurka

  10.00 hod Farská sv. omša na nádvorí kostola  za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Popoludňajšia pobožnosťAdorácia na Prvú nedeľu začne po farskej sv. omši. Členovia Bratstva sv. ruženca sa spoločne modlia o 14 15 hod. O 15 00 hod. Májová pobožnosť a po nej výmena ružencových tajomstiev.
  2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer o 19 30 hod. Sv. Otec pozýva ku každodennej modlitbe v spojení s celou Cirkvou v tomto mariánskom mesiaci za ukončenie pandémie. Milodary na kvety k Panne Márii môžete dávať k Lurdskej jaskyni. Pán Boh zaplať.
  5. Farská katechéza – Prvoprijímajúci majú katechézu v utorok a v piatok o 16 00 hod. V utorok po sv. omši bude stretnutie rodičov. Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 30.V.
  6. Májové pobožnosti – Prichádzajme horlivo každodenne k Panne Márii na litánie a prosme ju o jej materinskú pomoc. Kto sa nemôže zúčastniť Májovej pobožnosti, nech sa modlí Loretánske litánie doma.
  7. V tomto týždni – Je Prvý štvrtok mesiaca. Prosme Pána Ježiša o vzbudenie nových duchovných povolaní aj z našej farnosti. O 23 00 hod. doma súkromne sa spojme v duchu pred bohostánkom na Sv. hodine Getsemani. Na Prvý piatok obetujeme adoráciu a sv. prijímanie ako vynáhradu za urážky voči Božskému Srdcu Ježišovmu.
  8. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.6., horliteľka p. Mária Burdová. Ruže, ktoré sa predmodlievajú, nech ešte pred sv. omšou pozapaľujú sviece pri Lurdskej jaskyni.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok 

Ema Petrová

xxx

xxx

Františka Kohutová

Streda 

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Štvrtok 

Mária Mesarošová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Piatok

Anna Savková

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Beáta Kohútová

Sobota

Mária Kohutová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Zuzana Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Michal Kohut

Jana Dzurková

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Eva Sokyrová, č.d. 52; Valéria Stašková, č.d. 297; Jana Stašková, č.d. 138; Aurélia Stašková, č.d. 297; Barbara Stašková, č.d. 297.

sobota, 7 30 hod.: Daniela Šajnovská, č.d. 164; Jana Šepeľová, č.d. 228; Daniela Šimonová, č.d. 521; Renáta Šimonová, č.d. 3; Lýdia Škutková, č.d. 497.

 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.