Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na Štvrtý veľkonočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Štvrtý veľkonočný týždeň 2021

Pondelok

26. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Margita Piškaninová, č.d.456

+ Ján, Katarína, Ján Kováčovi, č.d. 310

Utorok

27. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Jozef Lelko, č.d. 270

+ Ján, Alžbeta, Jozef, Košticháčovi, č.d. 310

Streda

28. IV.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

zdr. BP Anny – 60.r.

BP Jarmily – 50.r.

Štvrtok

29. IV.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

poď. Ján Polačka – 85.r.

BP rod. Kohútovej, č.d. 501

Piatok

30. IV.

Sv. Pia V., pápeža; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Rozália Treščáková – 30.deň

+ Michal, Anna Petríkovi

Sobota

1. V.

Sv. Jozefa, robotníka; spomienka / Začiatok Májových pobožností

Prvá sobota mesiaca – fatimská 

Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ čl. Bratstva sv. ruženca

+ Milan, Ružena Roškovi, č.d. 310

Nedeľa

2. V.

PIATA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod  Sv. omša  BP Anny Bednárovej – 30.r. 
  10.00 hod Farská sv. omša na nádvorí kostola  za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Popoludňajšia pobožnosťModlitba sv. ruženca začne o 14 15 hod. a zakončíme ju eucharistickým požehnaním v Hodine Milosrdenstva o 15 00  hod.
  2. Poklona Sviatosti Oltárnej – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia –žete prijať vonku pred kostolom pri Misijnom kríži pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer po sv. omši.
  5. Májové pobožnosti – Začíname od soboty. Loretánske litánie budeme spievať vždy po 5. tajomstve sv. ruženca spolu s Májovou modlitbou. Obetujme ju za naše obrátenie a oslobodenie od pandémie.
  6. V tomto týždni – Je Prvá sobota mesiaca, kedy sv. prijímaním a modlitbou sv. ruženca chceme zadosťučiniť Božej Matke za urážky voči jej Nepoškvrnenému Srdcu a vyprosovať obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete. Na Prvú nedeľu popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
  7. Ofera – Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  8. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č.5., horliteľka p. Martina Čovanová

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok 

Marta Burdová

xxx

xxx

Michal Kohut

Streda 

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Štvrtok 

Anna Savková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Eva Gutterová

Nedeľa

Terézia Tomášová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Jana Tomášová

Františka Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Iveta Sabová, č.d. 201; Lívia Sabová, č.d. 201; Margita Schlimbachová, č.d. 140; Martina Schlimbachová, č.d. 140; Helena Sivčová, č.d. 115.

sobota, 7 30 hod.: Valéria Sklenárová, č.d. 537; Marta Skvašiková, č.d. 552; Jana Skvašiková, č.d. 198; Lenka Skvašiková, č.d. 476; Magdaléna Sninčáková, č.d. 235.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.