Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na Tretí veľkonočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Tretí veľkonočný týždeň 2021

Pondelok

19. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Jany Pčolovej – 40.r.

BP kňaza Michala

Utorok

20. IV.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Ján Hančarik

+ Milka Dugová – 30.deň

Streda

21. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + rod. Ondušovej a Hančarikovej, č.d. 381

Štvrtok

22. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Jaroslava Bednára – 35.r.

BP Viktórie Holotovej – 1.r.

Piatok

23. IV.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP rod. Petríkovej, č.d. 397

BP rod. Krivjanskej, č.d. 257

Sobota

24. IV.

Sv. Juraja, mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ rod. Petríkovej a Solomejovej, č.d. 397

+ Ján Krivjanský, č.d. 257

Nedeľa

25. IV.

ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera
Farský kostol 10.00 hod Sv. omša na nádvorí kostola + rod. Kohutovej a Solomejovej, č.d. 501

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Poklona Sviatosti Oltárnej – Po, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  2. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  3. Lurdská jaskyňa – Pobožnosť sv. ruženca je vždy večer po sv. omši.
  4. ždeň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania – Začína zajtra do nasledujúcej nedele. V tomto týždni sa pripojme k týmto modlitbám, obetám a pôstu na tento úmysel.
  5. Farská katechéza – Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu po sv. omši pred kostolom.
  6. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Utorok 

Jana Dzurková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Streda 

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Štvrtok 

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Mária Janušová

xxx

xxx

Beáta Kohútová

Nedeľa

Mária Kohutová

Michal Kováč

Bernard Piškanin

Mária Mesarošová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Eva Repková, č.d. 471; Zuzana Repková, č.d. 471; Miroslava Rybárová, č.d. 369; Marta Ryľaková, č.d. 562; Ladislava Ryľaková, č.d. 300.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.