Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na Druhý veľkonočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Druhý veľkonočný týždeň 2021

Pondelok

12. IV.

 
  7.00–19.00 Euch. adorácia

+ Jozef Hašuľ

+ Michal, Mária, Andrej Kažimírovi

Utorok

13. IV.

 
  7.00–19.00 Euch. adorácia

+ kňaz Ján Tomko – 25.výr.

+ rod. Harvilikovej

Streda

14. IV.

 
  7.00–19.00 Euch. adorácia

+ Ján Kažimír

+ Jozef Gužik

Štvrtok

15. IV.

 
  7.00–19.00 Euch. adorácia

+ Oľga Gutterová

+ Anna Ivanová

Piatok

16. IV.

 
  7.00–19.00 Euch. adorácia

BP Márie Mesarošovej – 60.r.

poď. a BP rod. Hašuľovej a Miškaninovej

Sobota

17. IV.

 
  15.00–19.00 Euch. adorácia

BP rod. Komarcovej, č.d. 88

BP rod. Chvostaľovej a Cmarovej, č.d. 366

Nedeľa

18. IV.

TRETIA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
  13.00–19.00 Euch. adorácia

+ Michal, Anna, Jolana Repkovi

+ Andrej, Anna Kohutovi, 381

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Nedeľa Božieho milosrdenstva – Pripájame sa duchovne k pútnikom v Sanktuáriu v Krakowe – Lagiewnikach. Napoludnie budú z rozhodnutia KBS  na celom Slovensku zvoniť zvony. Počas zvonenia sa modlíme za všetkých chorých na Covid 19 a tých, čo podľahli tejto chorobe. Všetkých porúčame Božiemu milosrdenstvu.
  2. Poklona Oltárnej Sviatosti – Prosíme horliteľky jednotlivých ruží, aby zabezpečovali adoráciu striedavo svojimi členmi.
  3. Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Mária Psárová, č.d. 375; Slavomíra Radová, č.d. 155; Kamila Rajňaková, č.d. 355; Eva Rajňaková, č.d. 193; Eva Rebičová, č.d. 253. Pán Boh zaplať za pomoc.