Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Svätý týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Svätý týždeň 2021

Pondelok

29. III.

Pondelok Svätého týždňa
     

+ Jozef Januš

+ Ján, Mária Fursterovi

Utorok

30. III.

Utorok  Svätého týždňa
     

poď. Márie Janušovej – 70.r.

BP Jozefa Hančarika – 70.r.

Streda

31. III.

Streda  Svätého týždňa
     

+ Jozef Lelko, č.d. 270

+ Alojz Hoľko – 3.výr.

Posvätné veľkonočné trojdnie

Štvrtok

1. IV.

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE – Zelený štvrtok / Prvý štvrtok mesiaca
       

Piatok

2. IV.

PIATOK UMUČENIA PÁNA – Veľký piatok / Prvý piatok mesiaca
       

Sobota

3. IV.

Biela sobota – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA / Prvá sobota mesiaca – fatimská
       

Nedeľa

4. IV.

VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA

Prvá nedeľa mesiaca

       

FARSKÉ OZNAMY 

Svätý týždeň – Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa slávia najväčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program môžete sledovať naživo z katedrály na www.telke.sk:  Zelený štvrtok  10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30. Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojím biskupom.

 1. Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia:

  Zelený štvrtok – Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Počas chválospevu Glória zaznejú všetky zvony a odmlčia sa až do toho istého spevu na veľkonočnú vigíliu. Od 23 00  hod. prežívame Sv. hodinu Getsemani na pamiatku Kristovej smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore. Počas nej čítajme a rozjímajme zo Sv. Písma state o týchto udalostiach a v duchu adorujme pred bohostánkom.

  Veľký piatok – je dňom umučenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Je to deň prísneho pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do pôstu. 

  Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Zvykli sme ju začínať spoločne na Veľký piatok pri Božom hrobe. Tento deň určil sám P. Ježiš v zjavení sv. Faustíne. V tomto roku ju tiež nevynechajme a súkromne ju obetujme Pánu Bohu za odprosenie hriechov našich rodín a ľudstva, aby nám vo svojom milosrdenstve udelil milosť obrátenia a oslobodil od pandémie. 

  Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na poklone pri Božom hrobe. V tomto roku navštívme hroby našich príbuzných na cintoríne a prežime chvíľu modlitby za nich. Veľkonočné pokrmy jeme až po veľkonočných Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného trojdnia. Pred spoločným stolovaním začnime spoločnou modlitbou požehnania jedál.

  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Najväčší sviatok a najslávnejší deň liturgického roka. Hoci len cez Tv Lux, ale spojme sa so sv. Cirkvou na sv. omši a doma pri spoločnom slávnostnom obede. 

 2. Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
 3. Ofera – Aj keď sa v kostole nekonajú bohoslužby, stabilné platby – elektrina, plyn, voda, … vyžadujú financie. Ak môžete, podporte farnosť prevodom na farský účet (číslu účtu je na web stránke) alebo osobne milodarom v kostole. Pán Boh zaplať.

  Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Možnosť prispieť do zbierky je priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.