Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 5. pôstny týždeň 2021

Liturgický prehľad

na 5. pôstny týždeň 2021

Pondelok

22. III.

 
      + Milka Dugová – pohrebná 

Utorok

23. III.

 
      + Michal, Ján, Anna Čusovi

Streda

24. III.

 
      + Andrej, Mária, Jozef Butalovi

Štvrtok

25. III.

Slávnosť  ZVESTOVANIA  PÁNA
      + Jozef Onderčin, č.d. 473

Piatok

26. III.

 
      + Jozef Močkovský – 10.výr.

Sobota

27. III.

 
      poď. a BP Márie Piškaninovej – 77.r.

Nedeľa

28. III.

NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA    Kvetná nedeľa 
      + kňaz Ján Gnip

FARSKÉ OZNAMY

  1. Obdobie Veľkého pôstu – Dnes prežívame Piatu pôstnu nedeľu, ktorú zvykneme nazývaťČiernou nedeľou“. Zahaľujeme tmavým plátnom kríže v domoch i pri cestách, aby sme týmto zvykom upozornili na blížiace sa sviatky Ježišovho umučenia a vzkriesenia a pri tom sami viac uvažovali nad týmito posvätnými tajomstvami nesúc svoje každodenné kríže v spojení s naším trpiacim Spasiteľom.
  2. Slávnosť Zvestovania Pána – Je to Deň počatého života. Ďakujme Pánu Bohu za dar života a zdravia, pričom odprosujeme za vraždy nenarodených detí a prosíme o úctu k životu každého človeka narodeného i počatého v živote matky. Do pozornosti dávame košickú sv. omšu za život 25.3. o 16:30, pri ktorej sa môžeme vstúpiť do modlitbovej služby. Svätá omša bude vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot
  3. Zmena času – Zo soboty na nedeľu sa mení čas – zo zimného na letný, t.z. o 1 hod. dopredu.
  4. Ofera – KBS vyhlásila zbierku na kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu. Môžete ju podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 
    Ofera na kostol – Pán Boh zaplať všetkým, čo prispievate aj v tomto čase na kostolné potreby milodarmi pri vchode do kostola alebo formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na farskej web stránke.