Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 4. pôstny týždeň 2021

Liturgický prehľad

na 4. pôstny týždeň 2021

Pondelok

15. III.

 
      zdr. Márie Čusovej

Utorok

16. III.

 
      + Oľga Gutterová

Streda

17. III.

 
      BP Adely – 50.r., č.d. 366

Štvrtok

18. III.

 
      + Peter Bednár – 2.výr.

Piatok

19. III.

Slávnosť SV. JOZEFA, ženícha bl. Panny Márie
      + František Kohút – 3.výr.

Sobota

20. III.

 
      BP Jozefa – 40.r.

Nedeľa

21. III.

PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA (Čierna nedeľa)
      BP Brayena Janovčíka – 10.r.

FARSKÉ OZNAMY

  1. Obdobie Veľkého pôstu – Pre každého kresťana katolíka je výzvou, aby sme ho dobre využili na osobné posvätenie. Je to čas, kedy máme Pánu Bohu vynahradzovať za spáchané hriechy a prosiť o  obrátenie.
  2. Slávnosť sv. Jozefa – Tento sviatok sústreďme svoje modlitby za našich manželov a otcov, aby na príhovor Strážcu sv. Rodiny sa stali strážcami posvätnej manželskej a rodinnej lásky.
  3. Ofera – na kostol – Pán Boh zaplať všetkým, čo prispievate aj v tomto čase na kostolné potreby milodarmi pri vchode do kostola alebo formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na farskej web stránke.