Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na 3. pôstny týždeň 2021

Liturgický prehľad

na 3. pôstny týždeň 2021

Pondelok

8. III.

 
      + Jozefína Burdová – pohrebná

Utorok

9. III.

 
      + rod. Solomejovej, č.d. 109

Streda

10. III.

 
      + Ján, Veronika Tkáčovi, č.d. 475

Štvrtok

11. III.

 
      + Mária Mesarošová – 3.výr.

Piatok

12. III.

 
      + rod. Petrovej, č.d. 165

Sobota

13. III.

 
      + Peter Pohl

Nedeľa

14. III.

ŠTVRTÁ  PÔSTNA  NEDEĽA – Laetare 
      + Ján, Anna Kohutovi, č.d. 470

FARSKÉ OZNAMY

  1. Obdobie Veľkého pôstu – Sme v treťom pôstnom týždni. Úctou k trpiacemu Ježišovi Kristovi vyprosujme dar obrátenia pre zatvrdlivých hriešnikov.
  2. Marec – Každodenné litánie nech spájajú naše rodiny v modlitbe a úcte k patrónovi sv. Cirkvi, vzývajúc ho o pomoc a ochranu farnosti i rodín.
  3. Ofera – na kostol – Pán Boh zaplať všetkým, čo prispievate aj v tomto čase na kostolné potreby milodarmi pri vchode do kostola alebo formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na farskej web stránke.