Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 2. pôstny týždeň 2021

Liturgický prehľad

na 2. pôstny týždeň 2021

Pondelok

1. III.

 
      + Andrej, Pavlína Mesarošovi, č.d. 426

Utorok

2. III.

 
      + Ján Furster – 6.výr.

Streda

3. III.

 
      + kňaz Michal Mikula

Štvrtok

4. III.

Prvý štvrtok mesiaca
      BP rod. Hančarikovej, č.d. 327

Piatok

5. III.

Prvý piatok mesiaca
      + čl. Bratstva B. srdca

Sobota

6. III.

Prvá sobota mesiaca – fatimská 
      + čl. Ružencového bratstva

Nedeľa

7. III.

TRETIA  PÔSTNA  NEDEĽA / Prvá nedeľa mesiaca
      zdr. Jozefa Lelka, č.d. 270

FARSKÉ OZNAMY

  1. Obdobie Veľkého pôstu – Pobáda nás prehĺbiť svoj život s trpiacim Spasiteľom. Začítajme sa do pašiových udalostí, rozjímajme o nich a často sa modlime pobožnosť Krížovej a Litánie o predrahej Kristovej Krvi. Týmto uvažovaním a modlitbou odprosujme Pána Ježiša za neochotu ľudí obrátiť sa.
  2. V tomto týždni – Prvý štvrtok prežime v modlitbách za kňazov a nové duchovné povolania. Hodinu pred polnocou bdejme nad Sv. Písmom v duchu pred bohostánkom – Sv. hodina Getsemani.
    Prvý piatok nech je dňom, kedy Pánu Ježišovi ponúkneme svoje utrpenia a obety ako vynáhradu za ľudskú nevďačnosť voči jeho Božskému Srdcu.
    Fatimskú sobotu obetujme Matke Božej ako vynáhradu za urážky jej Nepoškvrneného Srdca, za obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete. Spolu s ňou v modlitbe stojme pod krížom Vykupiteľa a tento deň prosme o vernosť a vytrvalosť pri našom Vykupiteľovi.
  3. Marec – Je to mesiac sv. Jozefa. Cirkev prežíva Rok sv. Jozefa a preto sa zvlášť v tomto mesiaci utiekajme k jej patrónovi, aby ten, ktorý chránil Božie Dieťa a jeho presv. Matku, ochraňoval aj v tomto čase Kristovu Cirkev a pomáhal jej vyjsť z pandémie. Modlime sa každodenne Litánie k sv. Jozefovi s modlitbou „K tebe sa utiekame…“.
  4. Ofera – na kostol – Pán Boh zaplať všetkým, čo prispievate aj v tomto čase na kostolné potreby milodarmi pri vchode do kostola alebo formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na farskej web stránke.